​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות 11:00-12:00, חדר 003

08.11.17

מרצה: איילה כהן (טכניון)

22.11.17

מרצה: אמיר ארז (אוניברסיטת פלורידה)

20.12.17

מרצה: טל אייל (אוניברסיטת בן גוריון)


21.12.17
בין השעות 09:00-18:30 בבניין 37, אולם 200​ עם המרצים:

Prof. Nathan N​ovemsky
Yale University
Prof. Zur Shapira
New York University

10.01.18​

מרצה:Russell Johnson

(Michigan State University)

07.03.18

מרצה: פיטר במברגר (אוניברסיטת תל אביב)


14.03.18 (12:00-13:15)

מרצה: איילה כהן


28.03.18

מרצה: גיל לוריא (אוניברסיטת חיפה)


02.05.18 סמינר משותף עם שיווק

מרצה: ליאת לבונטין


09.05.18

מרצה: מיה בייניש- וויסמן (אוניברסיטת חיפה)

16.05.18- סמינר משותף עם שיווק

מרצה: שאול אורג (האוניברסיטה העברית)


30.05.18

מרצה: כרמית תדמור (אוניברסיטת תל אביב)


13.06.18 סמינר משותף עם מימון

מרצה: מיכל פסרמן