​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות 11:00-12:00, חדר 003

24.10.2018 (משותף עם שיווק)

מרצה: On Amir

07.11.2018

מרצה: Hadar Shany

21.11.2018 (משותף עם שיווק)​

מרצה: Yair Berson

12.12.2018 (משותף עם אסט' וניהול בינ"ל)​

מרצה: Raveh Harush

13.03.2019

מרצה: Maxim Milyavsky

27.03.2019

מרצה:

03.04.2019 (משותף עם שיווק)​​

מרצה:​ Dino Levy


01.05.2019

מרצה: 

29.05.2019 (משותף עם אסט' וניהול בינ"ל)​​

מרצה: Nurit Zaidman & Hila Cohen

12.06.2019

מרצה:​ Noga Sverdlik