המרכז לפנסיה ביטוח ואוריינות פיננסית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יהווה את הגוף המוביל למחקר מולטי דיסציפלינרי בתחומי האוריינות הפיננסית, הפנסיה והביטוח. באמצעות שילוב של מומחים מתחומים שונים ומפרדיגמות מדעיות שונות, ייזום המרכז ויקדם מחקרים ופעילויות שיסייעו לאזרחי ישראל להגיע מוכנים לגיל הפרישה, לנהל את כספם בצורה טובה יותר ולהתמודד עם האתגרים הפיננסיים שמציבה המאה ה-21. 

המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית מאגד חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתחומי הכלכלה, האקטואריה והפסיכולוגיה הכלכלית ובראשו עומדים שלושה חוקרים הפעילים בתחומים אלה שנים רבות: פרופ' אביה ספיבק מהמחלקה לכלכלה ולשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' רמי יוסף מהמחלקה למנהל עסקים ופרופ' דויד לייזר מהמחלקה לפסיכולוגיה.

יצירת קשר עם המרכז: אייל כרמל

​ עלון המרכז 

 

מצגות מהכנס הראשון בוחרים היום למען המחר: מתווה לעתיד פנסיוני בטוח במדינת ישראל:
ד"ר קרנית פלוג​
ענת לוין
פרופ' יהודה כהנא
דורית סלינגר​
ד"ר אהוד שפירא​
אייל כרמל ופרופ' דויד לייזר
פרופ' יוג'ין ק​נדל

תמונות מהכנס הראשון 2014

כתבו עלינו:

http://www.themarker.com/markets/1.2491095

 http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3645497,00.html

 http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/381252

 http://rotter.net/news/news.php?nws=3

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג מזהירה מפני הזדקנות 

האוכלוסיה וקוראת להעלות את גיל הפרישה, דבריה באונ'
בן -גוריון.

גלי צה"ל | חדשות גל"צ
20/11/2014 13:02
​​

 http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3645732,00.html

 http://www.themarker.com/career/1.2493708

 http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=30332

 http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id=20701&cid=1

http://www.ifat.com/MediaSite/CustomerMedia/S_NewsLetter_Main.aspx?NewsletterID=7639

http://www.ifat.com/AutoMail/alertsimages/Icon-radio.gif 

 20.11.2014 , 13:02   גלי צה"ל-חדשות גל"צ

 

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג מזהירה מפני הזדקנות האוכלוסיה וקוראת להעלות את גיל הפרישה, דבריה באונ' בן גוריון.

 

 

http://www.ifat.com/AutoMail/alertsimages/light-line.jpg 

http://www.ifat.com/AutoMail/alertsimages/Icon-radio.gif 

 20.11.2014 , 14:02   גלי צה"ל-חדשות גל"צ

 

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג מזהירה מפני הזדקנות האוכלוסיה וקוראת להעלות את גיל הפרישה, דבריה באונ' בן גוריון.

 

​​​​