​​​​​​​​​​​​​​​​יתקיימו בין השעות 11:00-13:15​​​​

04.10.2018

בימת הדיקן (חדר 300)-


28.11.2018

בימת דיקן (חדר 300)​​


19.12.2018

JOB TALKS ( חדרים: 300,107,003)


26.12.2018

סמינר פקולטי


09.01.2019

JOB TALKS ( חדרים: 300,002,003)


06.03.2019

סמינר פקולטי (חדר 300)

Prof. Catherine Tucker, MIT


10.04.2019

בימת הדיקן (חדר 300)


22.05.2019

בימת הדיקן (חדר 300)