דלג לתוכן העמוד
הפקולטה לניהול
ע"ש גילפורד גלייזר
הירשמו ללימודים להרשמה

תלמידים יקרים,

סמסטר א' תשע"ז יחל ביום א' בתאריך כח' בתשרי תשע"ז, 30.10.2016 ויסתיים בתאריך כט' בשבט תשע"ז, 27.01.2017 .

מידע ייעודי למחלקתך ניתן למצוא בקישורים הבאים :

המחלקה לניהול - תפריט מידע לסטודנטים

המחלקה לניהול מלונאות ותיירות - מידע לתואר ראשוןמידע לתואר שני

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית - מידע לסטודנטים

המחלקה לניהול מערכות בריאות - מידע לסטודנטים

המחלקה למנהל עסקים - רישום לקורסים

 

לביצוע הרישום לקורסים

 

1.    תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת חובות כספיים קודמים.

2.    מומלץ ביותר להיערך לימים בהם יבוצע הרישום לקורסים  על-ידי עיון מוקדם בתוכנית הלימודים המתפרסמת בשנתון הפקולטה (קורסי חובה, בחירה, קורסי קדם), במערכת השעות ובכל המידע שהמחלקה מפרסמת (סדנאות או פטורים והכרות או התמחות מעשית או חובות אוניברסיטאיים....) . ניתן לקבל מענה בנושאים אלה במזכירות המחלקה (מספרי הטלפון מפורסמים באתרי המחלקות) .  לתשומת הלב, בימי הרישום עצמם יש עומס טלפוני גדול במזכירות המחלקה והמענה לפניות אלה יהיה מוגבל ולכן "יפה שעה אחת קודם".

3.    הכרחי להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של האוניברסיטה, ללא הקוד לא יתאפשר הרישום לקורסים.

4.    בימי הרישום לקורסים תעמוד מזכירות המחלקה  לרשות הפונים בנושאים הקשורים למקומות בקורסים, חפיפה בקורסים, תארים כפולים בלבד. בשאלות והכוונה לגבי עמידה בתכנית הלימודים, פטורים, וקורסים חלופיים , יש לפנות  לפני תקופת הרישום לקורסים.

              5.     תזכורת – קיימת חובה הרשמה ללומדה למניעת הטרדה מינית. ראו קישור .

6.    בסיום תהליך הרישום לקורסים – יש להפיק  "תדפיס רישום לקורסים" ולאמת את הנתונים שהוקלדו (לוודא שם קורס, קבוצה, זמן, סה"כ נקודות בסמסטר).

ימי הרישום לקורסים - מוקד מידע טלפוני  לנושאים טכניים

מוקד מידע טלפוני שמספרו  08-6461600 יפעל בימי הרישום , בין התאריכים 30.10.2016 -  13.11.2016 , בין השעות 08:30-17:00 . מוקד המידע יסייע לפניות בנושאים הבאים:

·      "חשבון משתמש" וקוד אישי – תנאי הכרחי לביצוע הרישום לקורסים

·      שכר לימוד-  סטודנט לתואר שני ישלם שכ"ל לפי מספר נקודות הזכות ברישום לסמסטר  וזאת יחסית לתוכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ-25% שכ"ל לכל סמסטר. כל הפרטים מופיעים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר לימוד או באתר האינטרנט של "חשבונות סטודנטים".
שכר לימוד - קורסי השלמה : התשלום עבור לימודי השלמה איננו חלק משכר הלימוד המינימאלי המצטבר לתואר שני.

·      חובות שכר-לימוד – אין להתעלם מחובות שכ"ל, אחרת, נאלץ לבטל את הרישום לקורסים אפילו באמצע הסמסטר.

·      התמצאות במערכת הרישום לקורסים – חיפוש קורס, ביטול קורס...

·      חזרה מחופשת לימודים/חזרה מהפסקת לימודים

 

 

"חלון זמן אישי" לביצוע הרישום לקורסים

הרישום לקורסים יבוצע עצמאית בהתאם לחלון זמן אישי.

המידע על  "חלון  זמן אישי לרישום לקורסים" יתפרסם באתר האינטרנט האוניברסיטאי בתפריט  "לסטודנטים/שירותי מידע אישי/מערכת מנהל תלמידים שירותי מידע לסטודנטים" מסך הכניסה מצריך הזדהות.

ניתן לצפות ב"חלון זמן אישי" כ-10 ימים לפני מועדי הרישום לקורסים.

באחריות התלמיד  לבדוק את "חלון הזמן" שהוקצה לו . במידה ולא נפתח "חלון זמן", יש לפנות למזכירות הפקולטה לניהול בטלפונים:  08-6472252,  08-6472027

 

תקופת השינויים

תקופת השינויים  תחל בתאריך 30.10.2016 בין השעות  14:00-16:00 ותמשיך בשעה 18:00 עד לסיומה בתאריך 13.11.2016 בשעה 13:00. נא להקפיד ולבצע שינויים במועדים הללו. רישום מאוחר מעבר לתקופת השינויים יחויב בקנס.

 

לסיום: צוות מזכירות הפקולטה לניהול ומזכירויות המחלקות בפקולטה  משקיע מאמצים בפרסום מידע ברור, עדכני וידידותי. במידת הצורך, ניתן לפנות אלינו, להאיר, להעיר ולהגיב.

בברכת שנת לימודים מעניינת ומהנה

 ​