​​​​​​​​​​​בעלי תפקידים מהפקולטה  בועדות במנהל האקדמי  – תשע"ז 

שם הועדה​​

 שם חבר הסגל

הערות

סיום קדנציה

קדנציה

הועדה המרכזת

פרופ'  עודד לונגרט

בתוקף תפקידו

 

 

ועדת מינויים עליונה

פרופ'  מיקי בר-אלי

נציג סינאט

יולי       2018

 

ועדת המשנה למינויים

פרופ'  עודד לוונגרט

יו"ר

בתוקף תפקידו

 

 

פרופ' שלמה מזרחי

 

יולי      2017     

שנייה

 

פרופ'   רמי יוסף

 

יולי      2017

 

 

פרופ'  דויד ברוך

 

יולי      2017

 

 

פרופ' דפנה שוורץ מ"מ 

 

 

 

 

פרופ'  ג'ולי צוויקל

נציג הסינאט

יולי       2018

שנייה

 

פרופ'  אנג'ל פורגדור

מ"מ נציג הסינאט

יולי       2017

שנייה

ועדת תקנון

פרופ'  חיים לוי

נציג סינאט  מהפקולטה

יולי       2018  

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ'  עופר עזר

בתוקף תפקידו

 

 

ועדת תלמידי מחקר

פרופ'  יניב פוריה

נבחר סינאט

יולי        2017

 

בית דין למשמעת סטודנטים

פרופ' דן גרינברג

מ"מ סגן הממונה על בית  הדין

 

 

בית דין למשמעת סגל אקדמי

פרופ'  דויד ברוך

נציג   הפקולטה

יולי        2017

 

בית דין לערעורים

פרופ' חיים לוי

נציג הפקולטה

יולי        2018

 

נציג הסינאט בוועד המנהל

פרופ' דפנה שוורץ

נציג הפקולטה לניהול /

המכונים למחקר שימושי

יולי        2017          

 

ועדת האתיקה האוניברסיטאית

פרופ' דוד פרנקל

יו"ר

יולי        2017

 

ועדת האתיקה האוניברסיטאית

ד"ר דינה ואן-דייק

נציג  הפקולטה

יולי        2018

 

נציב קבילות חברי סגל

וועדה מייעצת לנציב

פרופ' דוד פרנקל

נציב

יולי        2018

 

ועדת המעקב

פרופ' גיא בן-פורת

 

יולי       2018

 

ועדת ספריה

ד"ר אילנית מדר-גביוס

נציג  הפקולטה

יולי       2018 

 

ועדת מדיניות מחשוב

ד"ר צביקה אפיק

נציג    הפקולטה

יולי       2017

 

ועדת מרכזים

ד"ר יותם לוריא

נציג  הפקולטה

יולי       2018   

 

הועדה למחקרים בהשתתפות בני אדם

פרופ' רחל ברקן

ד"ר דינה ואן דייק

המחלקה למנהל עסקים

המחלקה לניהול מערכות בריאות

יולי       2018

יולי       2018

 

סינאט

פרופ'  עודד לוונגרט

בתוקף תפקידו

 

 

סינאט

פרופ'  יניב פוריה

חבר  סינאט  מהפקולטה

 

 

סינאט

ד"ר  סימון מורן

נציג המרצים הבכירים

 

 

 

בעלי תפקידים מהפקולטה  –  תשע"ח

שם הועדה

שם חבר הסגל

ועדה לקידום הוראה מתוקשבת

ד"ר חיים לוי

ועדה לקביעת דוקטור לשם כבוד

פרופ' אריה רייכל

הועדה לקשרים בינלאומיים

פרופ'  דוד ברוך

וועדת ההיגוי של המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

ד"ר יותם לוריא

ראש התכנית לתואר שני – תכניות חול

ד"ר יותם לוריא

ועדה לאישור מועמדים לחברי סגל חדשים

פרופ'  חיים לוי

ועדת מלגות למעורבות חברתית

ד"ר פני יובל

קמפוס אילת- ראש תכנית  מנהל עסקים

פרופ' אילנית מדר גביוס

קמפוס אילת -  ראש תכנית  מלונאות ותיירות

פרופ'  נתי אוריאלי

קמפוס אילת -  ראש תכנית ניהול  

ד"ר  סימון מורן

מתאם תוכנית ניהול במכללת אחווה

ד"ר מוסי רוזנבוים

ראש תכנית אקדמיזציה  של טייס

פרופ'   חיים לוי

ועדת היגוי אקדמית לתכנית הנגישות להשכלה הגבוהה

ד"ר חגי כץ                    

ועדת ההיגוי לאתרי אינטרנט של האוניברסיטה

פרופ'  עופר עזר

ועדת מחשוב פקול​טית

פרופ'  עודד לוונגרט, ד"ר צביקה אפיק, מירה גולומב

נציג הפקולטה בנושא מילואים

פרופ' רמי יוסף

 ראש תכנית "עתידים"

ד"ר פני יובל

ביצוע פרוייקטים על ידי סטודנטים בחברות תעשייתיות

ד"ר מוסי רוזנבוים  (פרופ' אבישי גולדברג מתאם)

ועדת אתיקה פקולטית

ד"ר סימון מורן, ד"ר דינה ואן דייק

ועדה לחינוך גופני וספורט

פרופ' מיקי בר-אלי

פרופ' יוסי פליסקין

קביעת קריטריונים לקידום אקדמי

קמפוס ירוק

ד"ר אופיר רובין

ועדת תלמידי מחקר

פרופ'  עופר עזר – יו"ר

פרופ' נורת זיידמן, ד"ר דינה ואן-דייק, ד"ר הילה רימר, ד"ר גליה  פוקס, ד"ר פני יובל,  גב' מירה גולומב

ועדת הוראה פקולטית

 

פרופ' רחלי ברקן – יו"ר  ,פרופ' מיקי מלול, ד"ר צחית סימון-תובל, ד"ר אוריאל הרן, ד"ר גליה  פוקס,   ד"ר אופיר רובין, ד"ר ירון להב, גב'מירה גולומב

ועדת דיקן הסטודנטים

פרופ' עופר עזר

ועדת חריגים ליישום התאמות

פרופ' יניב פוריה

בחירת מדען ישראלי מצטיין בתחום הסביבה

פרופ' נורית זיידמן, ד"ר סתיו רוזנצוויג

תקוה ישראלית באקדמיה

ד"ר חגי כץ

נציג הפקולטה בנושא מילואים
​​ד"ר דניאל שפירא
מערכת ניהול ציונים
ד"ר הילה רימר


​​​​​​​