כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Department of Management

ד"ר רוזנבוים מוסי

מרצה בכיר
יו"ר ועדת הוראה

חדר : בניין 15 חדר 234
טלפון : 972-8-6472228
דוא"ל : mmm@som.bgu.ac.il
שעות קבלה :  

תחומי מחקר

מימון, ניהול פיננסי, מימון התנהגותי.

פרטים נוספים

מוסי רוזנבוים הינו חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לניהול ובמחלקה למימון במסלול האקדמי של המכללה למנהל.

תחומי המחקר העיקרים של מוסי הם: מימון והשקעות תוך מתן דגש על תהליך קבלת ההחלטות וההיבטים ההתנהגותיים של מקבלי ההחלטות, ומדיניות לפיתוח כלכלי.

פרסומיו של מוסי מופיעים בכתבי עת רבים.

תחומי ההוראה של מוסי הם: קורסי המימון השונים (מימון הפירמה, תורת ההשקעות, אופציות, ניתוח ניירות ערך, ניהול פיננסי וכו') וכן מבוא לכלכלה מיקרו.

הינו בעל תואר דוקטור (Ph.D) במחלקה לכלכלה מאוניברסיטת בן-גוריון.

קישורים נוספים