דלג לתוכן העמוד
המחלקה
למנהל עסקים
הירשמו ללימודים להרשמה

קישורים ומקורות מידע שימושיים

מקורות מידע
 
לוח הודעות אישי - https://aristo4bgu.bgu.ac.il/weboard
בלוח הודעות אישי נשלחות אליכם הודעות הנוגעות לביטולי שיעורים, שיעורי השלמה, הודעות הנוגעות לציונים, ציונים מעוכבים, ציונים בודדים וכל מידע כללי אחר.
 
המודול הינו מערכת הוראה מתוקשבת והקורסים אשר יופיעו באתר הינם הקורסים אליהם הסטודנט רשום.
זהו אתר המהווה קשר בין המרצה לסטודנט ובו מתפרסמים הודעות, חומר הלימוד בקורס ונושאים אחרים הקשורים ללימודים באותו קורס.
 
במידע אישי מתפרסמים הציונים האישיים, לוח בחינות אישי וכל מידע אישי רלוונטי אחר.
 
בתום הסמסטר נסרקת במערכת הבחינות מחברת הבחינה של כל סטודנט וגליון הציונים של הקורס.
סטודנט יכול לצפות באמצעות אתר זה במחברת הבחינה שלו ולערער עד 3 ימים מיום פרסום הציונים באתר.
 
באתר זה ניתן לצפות במצב הערעור של הסטודנט בבחינה.
 
הסטודנט מחוייב להתייחס למבנה הלימודים בשנתון בו התחיל את לימודיו.
בשנתון מתפרסמים הנהלים הפקולטיים (מידע הנוגע לתואר שני) והמחלקתיים הכוללים את מבנה הלימודים של כל מגמה ומגמה במחלקה, מידע הנוגע לתיזה, הכרות, קורסי השלמה, פטורים, מועדים מיוחדים ועוד.