​​גם השנה תמשך מסורת המיני קורסים בני ארבעה מפגשים; כאשר כל מפגש אורך כ-4 שעות.

במסגרת קורסים אלה, ננסה להדק את הקשרים בין הרופא המטפל לבין הרופא היועץ, תוך הכרה הדדית של הדרישות והיכולות של שני הצדדים. בנוסף, ננסה ליצור שיתוף פעולה טוב ויעיל יותר.

  • ·        המיני קורסים יתקיימו בחודשים יוני-ספטמבר 2018
  • ·        המפגשים יתקיימו במרכז ההדרכה הארצי של "שירותי בריאות כללית", פתח-תקוה (ליד ביה"ח  "בילינסון").
  • ·        המיני קורסים מיועדים לכלל הרופאים.
  • ·        ברישום, תינתן עדיפות לרופאים שלא השתתפו בקורסים בעבר.
  • ·        כל משתתף במיני קורס יקבל  10 נקודות התעדכנות מהמועצה המדעית של הר"י במידה וישתתף בכל 
  •          המפגשים או בהתאם לאוחזי הנוכחות שלו בהרצאות

 

מיני קורס ברפואה פליאטיבית 2018.pdf

 מיני קורס ברפואת ילדים קהילתית בדגש התפתחותי התנהגותי 2018.pdf

מיני קורס באימונולוגיה ואלרגיה 2018.pdf

פרטים אודות מיני קורסים נוספים יפורסמו בקרוב