​בעלי תפקידים במחלקה לסיעוד:
 
 • ד"ר אורלי גרינשטין-כהן   – ראש מחלקה (רמ"ח) סיעוד
   • גב' ננסי הורוביץ   ​           –  ראש התכנית לתואר ראשון בסיעוד
 • ד"ר דנה קרביץ                – ראש התכנית לתואר שני בסיעוד וקורסים מתקדמים
 • ד"ר ורד דלבר                  – יו"ר ועדת המחקר
 • גב' חניתה כהן                 – מרכזת  מלווה תכניות לימוד שנה א' ושנה ב'  לתואר ראשון
 • גב' אורלי ליברמן             – מרכזת התכנית לתואר ראשון 
 • גב. סמדר מלכין               – יו"ר ועדת קבלה מחלקתית       
 • גב' קרן לויטין                 – יו"ר ועדת שנה א'
 • גב' ראדה ארצי                – יו"ר ועדת שנה ב'
 • גב. מירי כהן                   – יו"ר ועדת שנה ג'
 • גב' רגינה מויסא              – יו"ר ועדת שנה ד'
 • גב' שוש מויאל                – מזכירת המחלקה לסיעוד – תואר ראשון
 • גב' טובה איתן                – מזכירת המחלקה לסיעוד – תואר שני וקורסים מתקדמים
 • גב' מיטל ועקנין              – מזכירת תוכנית תואר ראשון בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים