​​חברי הועדה:

ד"ר ניהאיה דאוד, יו"ר הועדה.   בניין M6 חדר 505, ethics@medic.bgu.ac.il

פרופ' איציק מלצר 

פרופ' יעקב בכנר

פרופ' נדב דוידוביץ 

פרופ' אלן יוטקוביץ

 ​

טפסים להגשת תכנית המחקר

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש

דף הסבר והנחיות למילוי הטפסים ולהגשת תכנית מחקר לועדת האתיקה הפקולטיתה