​​​חברי הועדה:

ד"ר ניהאיה דאוד, יו"ר הועדה.   בניין M6 חדר 505, ethics@medic.bgu.ac.il

פרופ' איציק מלצר 

פרופ' יעקב בכנר

פרופ' נדב דוידוביץ 

פרופ' אלן יוטקוביץ

תאריכי ההתכנסות של ועדת האתיקה:​

​05.02.2019​
​05.03.2019
​02.04.2019
07.05.2019​04.06.2019​02.07.2019​06.08.2019​03.09.2019​05.11.2019​

 ​

טפסים להגשת תכנית המחקר

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש

הנחיות חדשות להגשה ​לועדת האתיקה​