26 מרץ 2012

ראיון ברדיו דרום במסגרת התכנית "בינדר מארח" של אורי בינדר, מרץ 2012.
הראיון הארוך, כשעה, מדבר על המחשב כידידו הטוב ביותר של החולה, ועל הצורך בו במאה העשרים ואחת להפצת ידע רפואי עדכני לרופאים וחולים. מדובר גם על המעבדה למערכות מידע רפואיות והפרויקטים שלה בארה"ב וארופה. בינדר גם מבקש מפרופ' שחר לספר על עצמו ועל המניע אותו.

ראיון של אורי בינדר עם פרופ יובל שחר ברדיו דרום מרץ 2012 חלק א.wma

ראיון של אורי בינדר עם פרופ יובל שחר ברדיו דרום מרץ 2012 חלק ב.wma

ראיון של אורי בינדר עם פרופ יובל שחר ברדיו דרום מרץ 2012 חלק ג.wma