תחום אבטחת המרחב המקוון, הפך חלק בלתי נפרד מחיי היום יום, עם משמעויות מרחיקות לכת לאיכות החיים. הלימודים עונים על צורך ברור של המשק באנשי מקצוע בתחום ומעניקים הזדמנויות מדעיות ותעשייתיות ענפות. בין היתר, לימודי התואר נועדו לענות על צורכי מערכת הביטחון, ובפרט עקב המעבר של יחידות צה"ל שונות העוסקות במידע (ובפרט באבטחת מידע) לאזור הדרום, ובכלל זה יחידות של "טכנולוגיה עילית" הזקוקות לכוח-אדם אקדמי מעולה עם התמחות באבטחת המרחב המקוון. הדרישה בתעשייה לבוגרים בנושא אבטחת המרחב המקוון הינה מהגבוהות בכל התחומים.​

אוניברסיטת בן-גוריון מובילה בארץ את המחקר בתחום הסייבר, באוניברסיטה קיימות מעבדות מחקר בתחום של מטה הסייבר, חברת דויטשה טלקום ומרכז מצויינות בתחום של-IBM. מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין מרכזי המחקר באוניברסיטה לבין החברות בפארק ההייטק החדש שהוקם, בין חברות בכל הארץ ובעולם ועם גופי בטחון שונים.

​לימודי התואר השני (מגיסטר למדעים .M.Sc) באבטחת המרחב המקוון (Cyber Space Security) במסגרת תואר משותף של המחלקה להנדסת מערכות מידע והמחלקה למדעי המחשב, מיועדים להכשיר חוקרים ואנשי מקצוע ברמה אנליטית גבוהה (תואר שני) בתחום של אבטחת המרחב המקוון. 

הלימודים כוללים נושאים מגוונים, כגון:אבטחת רשתות תקשורת, שיטות לזיהוי תקיפות, קריפטוגרפיה, פיתוח של מערכות מאובטחות וסוגיות בקוד עוין​.

תכנית הלימודים 

לימודי התואר באבטחת המרחב המקוון כוללת 39 נקודות זכות אקדמיות: הכוללות 24 נקודות זכות מקורסי חובה ובחירה המקנים 3.0-4.5 נקודות זכות כל אחד, ועבודת מסטר (תזה) המעניקה 15 נקודות זכות.

מיועדים בעיקר לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת תוכנה, והנדסת מערכות תקשורת. לימודים כוללים כתיבת תזה מחקרית בתחום, כשמונה קורסי חובה ובחירה, מתוכם לפחות שישה קורסים בתחום אבטחת המידע.​לימודי התואר באבטחת המרחב המקוון כוללת 39 נקודות זכות אקדמיות: הכוללות 24 נקודות זכות מקורסי חובה ובחירה המקנים 3.0-4.5 נקודות זכות כל אחד, ועבודת מסטר (תזה) המעניקה 15 נקודות זכות.

לתוכנית שתי מגמות לימוד: מגמה לאבטחת מידע יישומית ומגמה לעקרונות אבטחת מידע ומימושם. כל סטודנט יהיה חייב להירשם לאחת משתי המגמות.

קהל היעד​ 

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל במדעי המחשב, הנדסת מערכות מידע, הנדסת תכנה, או הנדסת מערכות תקשורת, שסיימו בציון ממוצע 82 לפחות. תבחן גם קבלתם של בוגרים מצטיינים מדיסציפלינות קרובות, במיוחד כאלה שעסקו בתחום של המרחב המקוון בתעשייה או בצבא.​

קורסי השלמה

תלמיד שהתקבל לתואר, ובפרט מי שאינו בוגר מדעי המחשב, הנדסת מערכות מידע או הנדסת תוכנה, יוכל להידרש לקחת קורסי השלמה ויצטרך להשלים אותם עד תום הסמסטר השני ללימודיו. 

ניתן לקחת קורסי השלמה מבין הקורסים המוצעים במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב או קורסים מקבילים באנובירסיטאות אחרות אשר מוכרת על ידי המל"ג- על פי החלטת וועדת הוראה של המגמה אליה נרשם הסטודנט.

עבודת תזה

כל תלמיד לתואר השני חייב ל​בצע תזה מחקרית בהנחיית חבר סגל המחלקה. הצעת המחקר תאושר ע"י המנחה וע"י וועדת ההוראה לתואר השני. העבודה תעבור הליך שיפוט על פי נוהלי פקולטת האם. עבודת התזה תהיה בתחום של אבטחת מידע או תחום קשור.​​


 

לפרטים נוספים אודות קורסי החובה, קורסי הבחירה ועל התוכנית, ניתן לקרוא בהרחבה בשנתון.

בנוסף ניתן למצוא פרטים נוספים באתר של התוכנית לאבטחת המרחב המקוון.