16 מאי 2017
Yael Edan.jpg
ספר לימוד (text book) זה הוא יחיד במינו כי לא קיים ספר אחר בנושא זחילה בקרמיקות. הספר מחולק לחלק א' ו-ב’. חלק א’ מתיחס לידע כללי על זחילה בקרמיקות, וחלק ב’ דן בזחילה בקרמיקות בעלות ענין טכנולוגי כמו אוקסידיםת קרבידים וניטרידים.
בנוסף לידע רלוונטי על חמרים המיועדים לזחילה ואפיונם, הספר מסכם את ההתפתחויות והחידושים בשטח זה שקרו בעת האחרונה.