14 יונ' 2018
11:00
-13:00

בניין 55 חדר 117

​הנכם מוזמנים לסמינר השבועי שיתקיים ביום חמישי 14.06.2018 בשעה 11:00 בבוקר במחלקה להנדסת מכונות בנושא:

Experimental Study of Direct β-Radiation Conversion for Energy Harvesting

מצורף בזה תקציר הסמינר לעיונכם

Seminar Yedidia Haim 14 June 2018.pdf