על כל סטודנט לעיין בנהלים אלו לפני תחילת המעבדות

 נהלי מעבדות הוראה  לסטודנטים 2013.docxנהלי מעבדות הוראה לסטודנטים 2013.docx