תמונה
  
פרטיםמסנן
תפקיד
  

גב' חנה כפיר

בניין סורף חדר 207

טלפון: 08-6477043​

hanac@bgu.ac.il

מזכירת ראש המחלקה

גב' כרמלית מנור

בניין סורף חדר 205​

טלפון: 08-6477042

cmanor@bgu.ac.il

ממונה על המנהל