פרופסור חיים קלמן
טלפון: 08-6477099
מיקום: בניין 55, חדר 340
 
ש. קבלה:
יום א' 10:00-12:00
 
מטפל בנושאים האקדמיים של הסטודנטים לתארים שני ושלישי.
להלן הנושאים העיקריים בהם מטפל היו"ר:
- יעוץ בעניין תוכנית הלימודים ובחירת קורסים.
- ריכוז וועדות קבלה לסטודנטים לתואר שני ושלישי.
- אישור לוועדות בוחנים לתואר שני, לוועדות בחינת מועמדות לתואר שלישי
- אישור שופטים לתזות.
- אישור דוחות התקדמות במהלך התואר.
- אישור הגשת תזות.
- אישור סגירת תואר.
- טיפול בהפסקות לימודים ודחיות סיום תואר.
- טיפול ברישום לקורסים במקרים חריגים.
- טיפול בנושאי המסלול המהיר בתאום עם יו"ר וועדת הוראה.
- טיפול בבעיות אישיות הקשורות לנושאים אקדמיים.