< דצמבר 2018 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 25 
  נעם פלס- הגנות אוטומציה
 26 
  סימולציה - תר' 21
  סימולציה - תרגיל 23
 27 
 28 
  סימולציה - תר' 11
 29 
  סימולציה - תר' 23
  סימולציה - תר' 12
 30 
 1 
 2 
 3 
  סימולציה - תר' 21
  סימולציה - תר' 11
  סימולציה - תרגיל 23
 4 
 5 
  סימולציה - תר' 11
 6 
  סימולציה - תר' 23
  סימולציה - תר' 12
 7 
 8 
 9 
 10 
  סימולציה - תר' 21
  סימולציה - תר' 11
  סימולציה - תרגיל 23
 11 
  רן אמונה
 12 
  רן אמונה
  סימולציה - תר' 11
 13 
  סימולציה - תר' 23
  סימולציה - תר' 12
 14 
 15 
 16 
 17 
  סימולציה - תר' 21
  סימולציה - תר' 11
  סימולציה - תרגיל 23
 18 
 19 
  עמרי שריג-פתמא
  סימולציה - תר' 11
 20 
  סימולציה - תר' 23
  סימולציה - תר' 12
 21 
 22 
 23 
  עמרי שרגי - פתמא
 24 
  סימולציה - תר' 21
  סימולציה - תר' 11
  סימולציה - תרגיל 23
 25 
  איילת דוידי
 26 
  סימולציה - תר' 11
 27 
  סימולציה - תר' 23
  סימולציה - תר' 12
  בסיסי נתונים
 28 
 29 
 30 
 31 
  סימולציה - תר' 21
  סימולציה - תר' 11
  סימולציה - תרגיל 23
 1 
 2 
  סימולציה - תר' 11
 3 
  סימולציה - תר' 23
  סימולציה - תר' 12
 4 
  הגנות בסיסי - דניאל סאקוב
 5