< ינואר 2019 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
  דנה רובין - ניתו"צ
 9 
  דניאל פפיסמדוב
 10 
  בוחן בגרפיקה הנדסית
 11 
 12 
 13 
 14 
  צוות סימולציה
  צוות סימולציה
 15 
 16 
 17 
  הגנות בסימולציה
 18 
  הגנות בסימולציה
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
  פאינה חורושובסקי
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2