10 אוג' 2017
  • פרופ' עמיאל ישעיה זכה במענק מחקר מטעם NATO: Science for Peace and Security (SPS) Program ​