10 אוג' 2017

פרופ' יוסי רוזן זכה במענק מחקר מטעם Ministry of Science, Technology, and Space: Applied Engineering