10 אוג' 2017

​​​ד"ר תמי-ריקלין-רביב זכתה במענק מחקר מטעם  Ministry of Science, Technology, and Space: Applied Engineering​