(מעודכן ל- ) 17.7.2017

תוכנית לימודים תשע"ח - הנדסת חשמל ומחשבים

 

שנה א'

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-1081מבוא מתמטי למהנדסים32ד"ר סטניסלב דרביאנקו201-1-9681חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל2-34 
201-1-9671חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל2-34 203-1-1471פיסיקה 2א להנדסת חשמל23 
201-1-9641אלגברה ליניארית לפיסיקה והנדסה2-35 361-1-3231מערכות ספרתיות להנדסת חשמל23פרופ' אילן שלום
203-1-1371פיסיקה 1 לתלמידי הנדסת חשמל23 361-1-1021מבוא להנדסת חשמל24ד"ר גיא כהן
500-5-1013מבוא לכימיה בסיסית23באמצעות המכינות202-1-9011תכנות c23 
153-1-5051אנגלית מתקדמים 2 4      

 

שנה ב'

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
201-1-9631חדו"א וקטורי להנדסת חשמל2-34 361-1-2011מבוא למערכות ליניאריות23ד"ר רון דבורא ופרופ' אילן שלום
201-1-0041אנליזת פוריה להנדסת חשמל2-33 361-1-2171מבוא להתקני מל"מ34ד"ר אילן שליש ופרופ' שלמה הבא
201-1-9831תורת ההסתברות להנדסת חשמל2-33 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים23פרופ' תימור מלמד
203-1-2391פיסיקה 3 להנדסת חשמל23 361-1-2251מבוא לשיטות חישוביות23ד"ר יניב בריק
361-1-3201מבוא למחשבים23פרופ' משה שורץ361-1-2063מעבדת מבוא בחשמל5-63 
361-1-1021

מבוא להנדסת חשמל

(קורס חוזר)

14ד"ר קובי כהן201-1-0071תורת הפונקציות המרוכבות2-33 
     201-1-0101משוואות דיפרנציאליות חלקיות2-32 

 

שנה ג'

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-3321מבוא לעיבוד אותות23פרופ' ב.רפאלי361-1-3021מבוא למעגלים אלקטרוניים ספרתיים23ד"ר אלכס בלנקי + מר רוברט גיטרמן
361-1-3011

שדות אלקטרומגנטיים

(קורס חוזר)

13ד"ר טניה דנוב361-1-3061

מבוא לתהליכים אקראיים

(קורס חוזר)

13ד"ר דוד לבנוני
361-1-3061מבוא לתהליכים אקראיים33פרופ' יוסי פרנצוס קורסי ליבהקורסי ליבה10.5 נק"ז 
361-1-3661מבוא למעגלים אלקטרוניים אנאלוגיים13ד"ר אריאל לוצאטו קורסי בחירהקורסי בחירת/חובת מסלול6 נק"ז 
361-1-3093מעבדת מעגלים אנאלוגיים6-74 361-1-3321

מבוא לעיבוד אותות

(קורס חוזר)

13ד"ר תרצה רוטנברג
361-1-3021מבוא למעגלים אלקטרוניים ספרתיים13ד"ר אלכס בלנקי361-1-3353מעבדת מיקרו מחשבים2-34 
קורסי ליבהשני קורסי ליבה 7 נק"ז      
361-1-3353מעבדת מבוא במיקרו מחשבים2-34      
361-1-2011מבוא למערכות ליניאריות (קורס חוזר)13ד"ר רון דבורא     
361-1-1061סדנא לכתיבה אקדמית5-62      
361-1-2171מבוא להתקני מל"מ14ד"ר גיל שלו     

 

שנה ד'

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-4013פרויקט הנדסי 11  361-1-4023פרויקט הנדסי 21  
361-1-4010פרויקט הנדסי 1 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה1  361-1-4020פרויקט הנדסי 2 לתלמידי תוכנית מית"ר להנדסה1  

 

מסלול תקשורת
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
36-1-3901תקשורת אופטית אלחוטית13פרופ' שלומי ארנון361-1-3221מבוא לתורת התקשורת
(קורס ליבה)
13ד"ר לב גולדפלד
361-1-3221מבוא לתורת התקשורת (ליבה) הקורס בסמסטר א' מיועד בעיקר לתלמידי מסלול תקשורת.13ד"ר קובי כהן361-1-4011תכנון מערכות שידור-קליטה אלחוטיות13ד"ר אריאל לוצאטו
361-1-4701תקשורת אופטית13פרופ' דן שדות361-1-3761מבוא לתורת המידע ומכונת למידה (חובת מסלול)13פרופ' חיים פרמוטר
361-1-4110מבוא לתורת השערוך13פרופ' ג'וזף טבריקיאן361-1-4491התפשטות גלים בערוצי תקשורת13ד"ר סטניסלב דרביאנקו
361-1-1025יסודות האופטימיזציה13ד"ר תרצה רוטנברג361-1-4611תקשורת ספרתית (חובת מסלול)13ד"ר רון דבורא
361-1-4711בטיחות רשתות
(מוגבל ל-20 איש)
13פרופ' בני ארזי361-1-4911רשתות תקשורת13פרופ' דן שדות
361-1-4623מעבדה בתקשורת3-44 361-1-4901תקשורת רשתות מעל השכבה הפיזית13ד"ר קובי כהן
     361-2-5931תקשורת ניידת ולווינית13פרופ' שלומי ארנון
     361-1-4623מעבדה בתקשורת2-34 
          

 

שנים ג'-ד' – קורסי ליבה, חובת מסלול ובחירה

מסלול מיקרו אלקטרוניקה, ננו טכנולוגיה ו - vlsi
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-3681פיסיקה של מל"מ (קורס ליבה)23פרופ' שלמה הבא וד"ר רפי  שיקלר361-1-3671מעגלים אלקטרוניים אנאלוגיים13ד"ר מור פרץ
361-1-4561ממירי DC-DC12ד"ר מור פרץ361-1-3701מעגלים משולבים ומבוא ל- vlsi13מר רוברט גיטרמן
361-1-3751תכנון vlsi 11ד"ר מור פרץ361-1-4111רכיבים אלקטרוניים פאסיביים13ד"ר מיכאל בלמן
     361-1-4821התנהגות דינאמית של רכיבים ממוליכים למחצה13ד"ר רפי שיקלר
     361-1-3043מעבדת מעגלים מתקדמת2-34 
          

 

מסלול מערכות הספק ואנרגיה
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-3031מבוא להמרת אנרגיה13מר אלי ברבי361-1-4161מערכות הספק 213ד"ר סבטלנה ברונשטיין
361-1-3261מבוא לאלקטרוניקה תעשייתית13ד"ר אלכס אברמוביץ'361-1-4581הינע חשמלי13פרופ' אלון קופרמן
361-1-4151מערכות הספק 113ד"ר  דמיטרי ביימל361-1-4071מבוא להנדסת מתח גבוה13ד"ר דמיטרי ביימל
361-1-4373מעבדה לאלקטרוניקה תעשייתית24 361-1-3053מעבדה להמרת אנרגיה1-24 
     361-1-4373מעבדה באלקטרוניקה תעשייתית14 

 


 

 

מסלול קרינה אלקטרומגנטית
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-3651גלים ומערכות מפולגות (ליבה)1 3ד"ר אמיר שליוינסקי361-1-4051מבוא למיקרוגלים13ד"ר אמיר שליוינסקי
361-1-4591אנטנות וקרינה13ד"ר אמיר שליוינסקי361-1-4783מעבדת אנטנות14 
361-1-4621התפשטות ופיזור גלים13פרופ' תימור מלמד361-2-1130מערכות מכ"מ13ד"ר אלי ידין
361-1-4793מעבדת מיקרו גל14      
          
361-1-3041מעגלי מיקרוגלים  13ד"ר יבגני קמנצקי     

 


 

 

מסלול מחשבים
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-4191מבנה מחשבים ספרתיים13מר רועי שור361-1-4201ארכיטקטורת cpu
 (קורס ליבה)
13פרופ' הוגו גוטרמן, לשנה ג' בלבד
361-1-3621מבוא לעיבוד מקבילי13ד"ר גיא
תל-צור
361-1-4191מבנה מחשבים ספרתיים13ד"ר מוטי מדינה
361-1-4711בטיחות רשתות13פרופ' בני ארזי361-1-3621מבוא לעיבוד מקבילי13ד"ר גיא תל-צור
361-1-3811

תכנות מונחה עצמים

 

13ד"ר גדעון גרדוול361-1-4911רשתות תקשורת13פרופ' דן שדות
361-1-4693מעבדת מחשבים מתקדמת3-44 361-1-3811תכנות מונחה עצמים13ד"ר גדעון גרדוול
     361-1-4693מעבדת מחשבים מתקדמת2-34 
     361-1-3691מבנה נתונים ואלגוריתמים13פרופ' אמיר גבע
     361-1-3611תכן ספרתי וסינתיזה לוגית13מר רועי שור
          

 

מסלול בקרה
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-3581מבוא לבקרה – קורס ליבה13ד"ר דוד לבנוני361-1-3581מבוא לבקרה – קורס ליבה13ד"ר דוד לבנוני
361-1-4513מעבדת בקרה14 361-1-4741בקרה לא ליניארית13פרופ' יצחק לבקוביץ
361-1-4731בקרה ליניארית 13פרופ' יצחק לבקוביץ'361-1-4513מעבדה בבקרה14 
361-1-3051תורת המטריצות13פרופ' יצחק לבקוביץ'     

 

מסלול אלקטרואופטיקה
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-1071מבוא לפוטואלקטרוניקה (קורס ליבה)13פרופ' יוסי רוזן361-1-1071מבוא לפוטואלקטרוניקה (קורס ליבה)13פרופ' יוסי רוזן
361-1-4701תקשורת אופטית13פרופ' דן שדות361-1-4991אופטיקת פורייה13פרופ' יוסי רוזן
361-1-3901תקשורת אופטית אלחוטית13פרופ' שלומי ארנון361-1-4281הנדסת אינפרא אדום13ד"ר סטניסלב דרביאנקו
     361-1-3911הנדסת לייזרים13פרופ' עמי ישעיה
     361-1-4383מעבדה באלקטרואופטיקה24 

 

 

מסלול עיבוד אותות
סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-4751עיבוד ספרתי של תמונות (חובת מסלול)13ד"ר תמי ריקלין רביב361-1-4781מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (קורס ליבה)23ד"ר  קובי טודרוס
361-1-4883מעבדה בעיבוד אותות1-24 361-1-3731עיבוד אותות סטטיסטי (חובת מסלול)13ד"ר גיא כהן
361-1-4110מבוא לתורת השערוך(חובת מסלול)13פרופ' ג'וזף טבריקיאן361-1-4883מעבדה בעיבוד אותות1-24 
361-1-1025יסודות האופטימיזציה (חובת מסלול)13ד"ר תרצה רוטנברג361-2-1130מערכות מכ"מ13ד"ר אלי ידין
361-1-4651אותות ביואלקטריים13פרופ' אמיר גבע     
          

 


 

לימודי מוסמכים – תואר שני ושלישי

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורסמס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-2-2061תורת המידע רבת משתמשים13פרופ' חיים פרמוטר361-2-5501תורת המידע עקרונות ויישומים13פרופ' חיים פרמוטר
361-2-0330נושאים נבחרים בתקשורת רשתות (קריאה מודרכת)13פרופ' בני ארזי361-2-5861קידוד למערכות מאולצות13פרופ' משה שורץ
361-2-6321נושאם נבחרים בתקשורת13ד"ר קובי כהן361-2-6381תורת המידע13

פרופ' חיים פרמוטר

(יחד עם 36113761)

361-2-6011תהליכים אקראיים13ד"ר קובי טודרוס     
361-2-6251תורת הקידוד13פרופ' משה שורץ361-2-5781שיטות ספקטרליות בתורת הגלים13ד"ר אמיר שליוינסקי
361-2-5571

רשתות תקשורת אופטיות

(לא וודאי שיפתח)

13פרופ' דן שדות     
361-2-5901תקשורת ספרתית אלחוטית13ד"ר רון דבורא361-2-1110אנרגיה מתחדשת13פרופ' אלון קופרמן
361-2-5351אופטיקה משולבת ושימושיה בתקשורת13פרופ' שלמה הבא     
361-2-6021ננו אלקטרוניקה13ד"ר אילן שליש361-2-5061התקנים אלקטרוניים מיוחדים13ד"ר גיל שלו
361-2-1051טכנולוגיות ואקום במיקרו אלקטרוניקה13ד"ר אילן שליש361-2-5961המרה פוטו-וולטאית13ד"ר גיל שלו
     361-2-5221בעיות בתכנון מעגלים אלקטרוניים 113

ד"ר מור פרץ

 

361-2-2000שיטות חישוביות מתקדמות13ד"ר מרק אוסלנדר361-2-1120למידה עמוקה ושימושיה לעיבוד וניתוח תמונות13ד"ר תמי ריקלין רביב
361-2-1050אופטיקה לא ליניארית13פרופ' עמי ישעיה361-2-5691אשכול ולמידה ממוחשבת13פרופ' אמיר גבע
361-2-6291נושאים נבחרים בעיבוד ספרתי של תמונות13פרופ' ישראל רוטמן361-2-5011עיבוד אותות ספרתי של מידע היפר-ספקטראלי13פרופ' ישראל רוטמן
361-2-6371הולוגרפיה ודיפרקציה אופטית13פרופ' יוסי רוזן361-2-5931תקשורת ניידת ולווינית13פרופ' שלומי ארנון
361-2-2050אלקטרוניקה תעשייתית מתקדמת13פרופ' אלון קופרמן361-2-6411טכנולוגיות מתקדמות בתקשורת אופטית13פרופ' דן שדות
     361-2-6281שיטות אופטימיזציה13פרופ' יצחק לבקוביץ'
361-2-5391רשתות עצביות13פרופ' הוגו גוטרמן361-2-5711עיבוד אותות מרחבי13פרופ' ג'וזף טבריקיאן
361-2-6501דימות תהודה מגנטית 13ד"ר תמי ריקלין רביב361-2-2120עיבוד אותות שמע13פרופ' בעז רפאלי
361-2-5641שערוך ליניארי במערכות דינמיות13ד"ר דוד לבנוני361-2-5131שערוך ספקטרום13פרופ' יוסי פרנצוס
          
     361-2-3561רגיסטרציה ושערוך פרמטרי של עיוותים13פרופ' יוסי פרנצוס
361-2-5151עיבוד מסתגל של אותות13ד"ר קובי טודרוס361-2-1130מערכות מכ"מ13ד"ר אלי ידין
361-2-6331זיהוי דיבור ודוברים13פרופ' אילן שלום361-2-2140עיבוד אותות ואופטימיזציה למערכות הספק חשמליות13ד"ר תרצה רוטנברג
361-2-5651רשתות נוירונים לזיהוי צורות13פרופ' מאיר אלג'ם361-2-1020סמינר מחלקתי- הרצאה1 אחראי הסמינר
361-2-5321זיהוי צורות13פרופ' מאיר אלג'ם361-2-1010סמינר מחלקתי – שמיעה1 אחראי סמינר

361-2-6451

(ינתן יחד עם 36114110)

תורת השערוך13פרופ' ג'וזף טבריקיאן361-2-8811עבודת גמר13 
361-2-5831שיטות אנליטיות בתורת הגלים13פרופ' תימור מלמד361-2-6001עבודת גמר – תיזה112 
     361-2-7777כתיבת תיזה10 
361-2-2020בקרה ספרתית של ממירים ממותגים 13ד"ר מור פרץ     
201-2-5351מתמטיקה פיסיקלית מתקדמת13      
          
          
          

*** בידי המחלקה שמורה הזכות לקיים שינויים בתוכנית.