23.07.2017

תוכנית לימודים תשע"ז– הנדסת מחשבים (381)

שנה א'

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראהשם המרצה/ים
361-1-1081מבוא מתמטי למהנדסים32ד"ר סטניסלב דרביאנקו. יחד עם הנדסת חשמל 201-1-9681חשבון אינטגרלי ומשוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת חשמל14 
201-1-9671חשבון דיפרנציאלי להנדסת חשמל14יחד עם הנדסת חשמל361-1-3231מערכות ספרתיות להנדסת חשמל ומחשבים33פרופ' אילן שלום, יחד עם הנ.חשמל
201-1-9641אלגברה ליניארית לפיסיקה והנדסה15יחד עם הנדסת חשמל361-1-1021מבוא להנדסת חשמל14ד"ר גיא כהן, יחד עם הנדסת חשמל
500-5-1013מבוא לכימיה בסיסית 23

יחד עם הנדסת חשמל

ינתן על ידי המכינות

203-1-1471פיסיקה 2 להנדסת חשמל13יחד עם הנדסת חשמל
202-1-1011 מבוא למדעי המחשב14יחד עם מדעי המחשב153-1-5051אנגלית מתקדמים 2 4 
203-1-1371פיסיקה 1 להנדסת חשמל 3יחד עם הנדסת חשמל201-1-9861מבוא ללוגיקה ומתמטיקה בדידה להנדסת מחשבים14 
          

 

 

שנה ב'

סמסטר א'סמסטר ב'
מס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראה/מעבדהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראה/מעבדהשם המרצה/ים
201-1-9631חדו"א וקטורי להנדסת חשמל 2-34יחד עם הנדסת חשמל 361-1-2011מבוא למערכות ליניאריות23ד"ר דבורא רון, פרופ' אילן שלום יחד עם הנדסת חשמל
201-1-0041אנליזת פוריה להנדסת חשמל23יחד עם הנדסת חשמל 361-1-2171מבוא להתקני מל"מ 4פרופ' שלמה הבא, ד"ר אילן שליש יחד עם ה.חשמל
203-1-2391פיסיקה 3 להנדסת חשמל13יחד עם הנדסת חשמל202-1-1031מבני נתונים14 
381-1-1011מבוא למחשבים13ד"ר ירון אורנשטיין201-1-0101משוואות דיפרנציאליות חלקיות14יחד עם הנדסת חשמל
361-1-1021מבוא להנדסת חשמל 14

יחד עם הנדסת חשמל, קורס חוזר

ד"ר קובי כהן

201-1-0071תורת הפונקציות המרוכבות23יחד עם הנדסת חשמל
361-1-2063מעבדת מבוא בחשמל1-23 381-1-0103מבנה מחשבים ספרתיים13שלמה גרינברג
201-1-9831תורת ההסתברות 3יחד עם הנדסת חשמל     
          

 

 

 

שנה ג'

סמסטר א'                                                                                                                                  סמסטר ב'

מס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראה/מעבדהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראה/מעבדהשם המרצה/ים
361-1-3321מבוא לעיבוד אותות23פרופ' בעז רפאלי, יחד עם ה.חשמל361-1-3021מעגלים אלקטרוניים ספרתיים23ד"ר אלכס בלנקי + מר רוברט גיטרמן יחד עם ה.חשמל
361-1-3061מבוא לתהליכים אקראיים23פרופ' יוסי פרנצוס יחד עם ה.חשמל202-1-2041תכנון אלגוריתמים 4 
202-1-2031תכנות מערכות 4 381-1-0107ארכיטקטורת יחידת עיבוד מרכזית13פרופ' הוגו גוטרמן
381-1-0105מעבדת תכנון חומרה 3חנן רבוא
בוריס ברגינסקי
361-1-2251מבוא לשיטות חישוביות23

ד"ר יניב בריק

יחד עם הנ.חשמל

361-1-3661מבוא למעגלים אנאלוגיים23ד"ר אריאל לוצאטו יחד עם הנדסת חשמל381-1-0112תכנות פונקציונלי במערכות מקבילות ומבוזרות13ד"ר יהודה בן-שימול
381-1-1021סדנא לכתיבה מדעית11 361-1-3321מבוא לעיבוד אותות13ד"ר תרצה רוטנברג (קורס חוזר)
361-1-3021מבוא למעגלים ספרתיים 13

ד"ר אלכס בלנקי

(יחד עם הנדסת חשמל)

361-1-3061מבוא לתהליכים אקראיים (קורס חוזר)13ד"ר דוד לבנוני
361-1-2171מבוא להתקני מל"מ14ד"ר גיל שלו     
361-1-2011מבוא למערכות ליניאריות13ד"ר רון דבורא     

 

 

שנה ד'

סמסטר א'                                                                                                                                  סמסטר ב'

מס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראה/מעבדהשם המרצה/יםמס' קורסשם הקורס מס' קבוצותמס' שעות הוראה/מעבדהשם המרצה/ים
381-1-0130פרויקט הנדסי 118 381-1-0131פרויקט הנדסי 2110 
202-1-3071מערכות הפעלה14 361-1-3701מבוא ל- vlsi13מר רוברט גיטרמן   (יחד עם הנדסת חשמל)
 לימודים כלליים 2  מקצוע בחירה מהנדסת חשמל ומחשבים13 
 מקצוע בחירה מהנדסת חשמל ומחשבים13  מקצוע בחירה ממדעי המחשב12 
      לימודים כלליים 2 
     361-1-3611תכן ספרתי וסינתיזה לוגית13מר רועי שור (יחד עם הנדסת חשמל)
          

 

בידי המחלקה שמורה הזכות לבצע שינויים בתוכנית.