דלג לתוכן העמוד
המחלקה להנדסת
חשמל ומחשבים
הירשמו ללימודים להרשמה

חשמל-מתמטיקה – אחראי אקדמי: פרופ' יצחק לבקוביץ'

חשמל פיסיקה – אחראי אקדמי: פרופ' ראובן שביט

חשמל-מדעי מחשב – אחראית אקדמית: ד"ר תמי ריקלין-רביב

חשמל-מכונות – אחראי אקדמי:  פרופ' הוגו גוטרמן