דלג לתוכן העמוד
המחלקה להנדסת
חשמל ומחשבים
הירשמו ללימודים להרשמה

תמונה
  
תואר
  
שם ושם משפחה
  
חדר
  
טלפון
  
דוא"ל
  
קישור לאתר אישי
  
קישור לדף המחלקתי
  
פרופ'אהרוני הרצל409/3308-6461538herzl@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'אילון עמית 40908-6461524amit@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'ארזי בני112/3308-6461514arazi@ee.bgu.ac.ilדף מידע מחלקתי
פרופ'בן-יעקב שמואל 310/3308-6461556sby@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'דגני עזרי הלני 08-6472949helnye@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'דינשטיין יצחק  306/3308-6461529dinstein@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
http://edit.bgu.ac.il/engn/ece/DocLib/Pages/staff/Dov/dov.pngפרופ'ווליך דב33/408 08-6472416dov@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'ליאנדרס ולדימיר  113/3308-6461504 lyandres@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
ד"רמולכו יונתן 411/3308-6461540 molcho@ee.bgu.ac.ilדף מידע מחלקתי
פרופ'סלונים מיכאל025/3308-6461507mailto:slonim@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'קופיקה נתן 414/3308-6461543 Kopeika@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
פרופ'קפלן בן-ציון021/3308-6461506kaplan@ee.bgu.ac.ilלאתר אישידף מידע מחלקתי
http://edit.bgu.ac.il/engn/ece/StaffImages/rabinovich_s.jpgפרופ'רבינוביץ ראול 33/014086461582rr@ee.bgu.ac.ilאתר אישידף מידע מחלקתי