בוגרי המחלקה משתלבים בחברות תקשורת מן המובילות בעולם, והקשר בינם לבין המחלקה נמשך שנים ארוכות מעבר לסיום לימודיהם.

 

Grad4.JPG

 


grad1.JPG
Grad22.JPG
Grad3.JPG


 
נתונים על תעסוקת בוגרי המחלקה ניתן למצוא בסקר התעסוקה.
מעט ממכתבי הבוגרים יכולים לבוא וללמד על ההשפעה שיש ללימודים במחלקה על הצלחתם של הבוגרים להשתלב בעמדות מפתח בתעשייה, ולהשפיע על פיתוחן של טכנולוגיות מתקדמות. הנה כמה ממכתבי הבוגרים שלנו: