שם

דואר אלקטרוני

ד"ר ארנוביץ  אלכסנדרaranovich@gmail.com
​מר גבע רותם rotem_geva@walla.co.il
מר מרדכי דוד dmoti34@gmail.com
מר צפריר דרורי drori@galilieng.com
מר וויס יוסף yweiss2203@gmail.com
מר וויס יצחקizikwe@gmail.com
פרופ' לאוניד ורדמן vradman@bgu.ac.il
מר ליאל ישי  lielishll@gmail.com
מר שמילוביץ שאולshmilowitzs@gmail.com