ראש המחלקה
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
פרופ' רחל ירושלמי רוזן
08-6461767
08-6472916
rachely@bgu.ac.il
ממונה על המינהל
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
 
גב' חגית זרביב
08-6461480
08-6472916
  •  רכזת המחלקה
  • טלפון
  • פקס
  •  דואר אלקטרוני
 
יו"ר ועדת הוראה תואר I
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
 
שעות קבלה יום ג 14-15
בנין  59 חדר 314
  
פרופ' יואב צרי
08-6477794
08-6472916
 
 
 
   
יו"ר ועדת הוראה תואר II
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
פרופ' אן ברנהיים
08-6472149
08-6472916
יו"ר ועדת בטיחות
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
דר' רונן ברקוביץ
08-6461489
08-6472916
רכזת לענייני סטודנטים לתואר I
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
 
ימים ושעות קבלת קהל:
ימים א', ב', ד' בין  10.30-12.30 ויום ג' בין 13-15
יום ה' אין קבלת קהל
גב' ענבל רואש
08-6461447
-08-6477603
vaknini@bgu.ac.il
עוזרת רמ"ן לתואר II
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
 
שעות מענה טלפוני – ימים א'-ד' בין 12:00 – 14:00
שעות קבלת קהל – ימים א ' – ד' – בין 10:00 – 12:00
בימי חמישי לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני    
גב' ג'ני רוקביצין
08-6477137
08-6461023