ראש המחלקה

פרופ' רחל ירושלמי רוזן

טלפון - 08-6461767

פקס – 08-6472916

דואר  אלקטרוני – rachely@bgu.ac.il

ממונה על המנהל

גב' חגית זרביב

טלפון – 08-6461480

פקס – 08-6472916

דואר  אלקטרוני hagitz@bgu.ac.il

מזכירות  המחלקה

גב' מריה גרצקי

 טלפון – 08-6472148

פקס – 08-6472916

דואר אלקטרוני chemeng@bgu.ac.il

יו"ר ועדת הוראה תואר

פרופ' רונית ביטון

טלפון – 08-6461499

פקס – 08-6472916

דואר אלקטרוני rbitton@bgu.ac.il

שעות קבלה בתאום מראש ביום א' 15-17 בנין 59 חדר 311

יו"ר ועדת הוראה תואר II

פרופ' אן ברנהיים

טלפון – 08-6472149

פקס – 08-6472916

דאר אלקטרוני – bernheim@bgu.ac.il

יו"ר ועדת בטיחות

דר' רונן ברקוביץ

טלפון – 08-6461489

פקס – 08-6472916

דואר אלקטרוני – berkovir@bgu.ac.il

רכזת לענייני סטודנטים לתואר I

גב' ענבל רואש

טלפון – 08-6461447

פקס – 08-6477603

דואר אלקטרוני – vaknini@bgu.ac.il

ימים ושעות קבלת קהל:

ימים א, ב, ג, ד  בין 10.30-12.30  בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני

עוזרת רמ"ן לתואר II

גב' ג'ני רוקביצין

טלפון - 08-6477137

פקס - 08-6461023

דואר אלקטרוני - jenyr@bgu.ac.il

שעות מענה טלפוני – ימים א' - ד' בין  14:00-12:00

שעות קבלת קהל - ימים א' – ד' בין   10:00 -12:00

בימי חמישי לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני