דלג לתוכן העמוד
המחלקה
להנדסה כימית
הירשמו ללימודים להרשמה

רשימת פרויקטים - תשע"ח

רשימת פרויקטים

שם הסטודנט/ית
  
שם הפרויקט
  
שם המנחהמסנן
אדר איתיפיתוח ננו-מערכות לריפוי גני

פרופ' יוסי קוסט

אולבסקי חןננוליטוגרפיה של עמודי סיליקון כתבנית לצינורות עם עובי דופן ננומטרי
 ד"ר ערן אדרי
אולייניק זולטושקו גליתחקר תכונות מכניות של פוליסכרידים ברמת המולקולה הבודדת

ד"ר רונן ברקוביץ

אימבר עמיתהפיכה של אתנול לדלקים נוזליים בתהליך קטליטי

פרופ' מוטי הרשקוביץ
אסקוט חביבהeffect of myosin motors on active gels contraction dynamics

פרופ' אן ברנהיים

בירוודקר בת-אלחישוב פוטנציאל פני שטח ממדידות חיכוך אטומי

ד"ר רונן ברקוביץ

בן שלמה דודקשר תכונות מבנה בהדרוג'לים המורכבים מפוליסוכרים ופפטידים

פרופ' רונית ביטון

ברבי חןפיתוח ננו-מערכות לריפוי גני
פרופ' יוסי קוסט​ 
ברגמן עדןפיתוח ננו-מערכות לריפוי גני

פרופ' יוסי קוסט

גודמן יואלאתנול לדלק נוזלי

פרופ' מוטי הרשקוביץ

זלצמן לירוןמנגנוני הרס של שכבות דקות נוזליות

פרופ' רחל ירושלמי-רוזן

חלבי גל dynein - based motility cargoes on microtubules

פרופ' אן ברנהיים

טל חןהכנת ואפיון חומרים מוצקים במלח מותך

פרופ' מוטי הרשקוביץ

יוספי גלהדרוג'לים פפטידיים בעלי תכונות מכניות הניתנות לכוונון

פרופ' רונית ביטון

לוי צדק אלעדחיזור CO2

ד"ר ערן אדרי

עזוז ליאורהכנת ואפיון קטליזטורים להפיכת אתנול לדלק פחמימני

פרופ' מוטי הרשקוביץ ופרופ' לאוניד ורדמן​​

קולרי לוקאסאיטום פולימרים לאדי מים

פרופ' ארן רגב​​

רחמים מיטלחיזור CO2

ד"ר ערן אדרי​​

רחמנוב דינהציפוי אלקטרוכימי של גרפן

פרופ' אלי קורין ופרופ' ארמונד בטלהיים​​

שאבי ירדןפיתוח ואפיון מיקרובועיות כמעודדות קביטציה

פרופ' יוסי קוסט​​

שונק לירןאגירת מימן במטריצות אורגניות ואנאורגניות

פרופ' ארן רגב​​

שונק לירןאגירת מימן במטריצות אורגניות ואנאורגניות

פרופ' ארן רגב​​

שחר גלשריון חומרים מרוכבים

פרופ' ארן רגב ופרופ' עלווה פלד​​

שימונוב לאהפיתוח ננו-מערכות לריפוי גני

פרופ' יוסי קוסט​​