עבודות דוקטורט

שם המנחה
  
שם הסטודנט
  
נושא המחקר
  
פרופ' רונית ביטון הוכבאום גיא.
פרופ' רונית ביטון שמידוב יוליה.
פרופ' אן ברנהיים גת שחר.
ד"ר רונן ברקוביץ אגמון לירון.
ד"ר רונן ברקוביץ שיטרית עינת .
פרופ' מ. הרשקוביץ ופרופ' מ. לנדאואוציס נטלי.
פרופ' מ. הרשקוביץ ופרופ' מ. לנדאופרנץ מיכאל.
פרופ רחל ירושלמי רוזןכהן נטע.
פרופ' יוסף קוסטבוארון ניצה.
פרופ' יוסף קוסטלואיס אליז.
פרופ' יוסף קוסטליפשיץ רינת.
פרופ' א. קורין אליהו מיטל.
פרופ' א. קורין ופרופ' א. בטלהייםבוצ'לין יאיר.
פרופ' א. קורין ופרופ' א. בטלהייםקודיש יניר .
פרופ' ארן רגבבוזגלו מתת.
פרופ' ארן רגבנדיב רועי.
פרופ' ארן רגבפרץ דמארי סיון.