כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Faculty of Engineering Sciences

מערכת הטפסים

פרויקטים הנדסיים

 

 שירות מידע מנהל תלמידים 

תדפיסי ציונים, אישורי לימודים, תדפיסי רישום לקורסים, חשבונות סטודנטים, לוח בחינות ועוד.
 
new-apex.png