דלג לתוכן העמוד
הפקולטה
למדעי ההנדסה
הירשמו ללימודים להרשמה

חלוקת התפקידים בין מזכירות המחלקה ובין מזכירות הפקולטה