דלג לתוכן העמוד
הפקולטה
למדעי ההנדסה

חלוקת התפקידים בין מזכירות המחלקה ובין מזכירות הפקולטה