​דיור במעונות

בניין מעונות הסטודנטים ע"ש בריאן ואברונה שכטר בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון באילת 
(בנין ראשון מתוך שבעה)  אכלס את הסטודנטים הראשונים בשנה"ל תשע"א.
72 סטודנטים יתגוררו במעונות הסטודנטים באוניברסיטה באילת ב-60 חדרים נפרדים 
(לכל סטודנט חדר משלו) וב-4 דירות לזוגות ו-2 דירות נכים.
מעונות הסטודנטים מיועדים לסטודנטים שנה א' הלומדים לתואר ראשון ואינם תושבי אילת. 
כתובת המעונות: רחוב ברדלס 18 אילת

במעונות:

לרשות הסטודנטים המתגוררים במעונות עומדים מכונות כביסה ומייבשי כביסה.
בכל דירה בבניין המעונות (שנבנה בסטנדרט גבוה במיוחד) מטבח, סלון, פינת אוכל / עבודה, 
4 חדרי מגורים, (לכל סטודנט חדר פרטי), 2 חדרי מקלחות ושירותים (לכל 2 חדרים צמודים 
מקלחת ושירותים), 
מערכת מיזוג אוויר המאפשרת ויסות לכל חדר בנפרד, נקודות חיבור לאינטרנט

(הרשת האוניברסיטאית), לטלפון ולטלוויזיה בכבלים.  
רשימה מפורטת של הריהוט והציוד בכל דירה ניתן למצוא טופס פירוט תכולת דירה

על דיירי המעונות לדאוג לציוד אישי (מצעים (2X1) שמיכות, כלי אוכל ובישול, 

חומרי ניקיון וכלי ניקוי). 

 

טלוויזיה בכבלים בחדרים:

קיימת תשתית של חברת "הוט". המעוניינים יוכלו להתקשר באופן אישי עם חברת "הוט" ולקבל השירות.

                                                                                                                                                                              

 לתשומת לב הדיירים : 

1. ניקיון הדירות באחריות הדיירים. הנהלת האוניברסיטה תבצע ביקורים קבועים בדירות 

   לוודא שהדירות מתוחזקות ברמת ניקיון הולמת.

2. ביטוח תכולה חל על הדייר עצמו. אין האוניברסיטה אחראית על רכושו הפרטי של הדייר.

3.לא תתאפשר הכנסת בעלי חיים לבניין מעונות הסטודנטים.

4.לא תתאפשר הלנת אדם אחר לכל פרק זמן שהוא.


תשלומים:
שכר דירה

נקבע על פי מדד חודש מאי  2016 ומעודכן מידי שנה בצמוד למדד המחירים לצרכן ו/או מידי תקופה

אחרת שתקבע על-ידי האוניברסיטה.

שכר הדירה לשנת הלימודים תשע"ט– 2019 הוא:

סוג הדירהמחיר לחודשהערות
דירה בת 4 חדרי שינה1150 ₪לדייר בודד
דירה לזוג (לזוגות בלבד)1150 ₪לדייר בודד
דירה בת 3 חדרי שינה +מרפסת1365 ₪לדייר בודד

 

חשמל מים

מוני החשמל והמים דירתיים ועל כן חשבונות המים והחשמל משותפים לכל דירה.
מידי תקופה נערכת קריאת מונה חשמל בכל דירה והחיוב מחולק בין דיירי הדירה.

 

תשלומי חובה- סכומים חד-שנתיים (בנוסף לשכר הדירה):

חיבור אינטרנט בחדרי המגורים 360 ש"ח לכל שנה"ל:

מערך המחשוב באוניברסיטת בן-גוריון קמפוס אילת מעמיד לרשות הדיירים תשתית חיבור אינטרנט מחדרם במעונות הסטודנטים על ידי חיבור קבוע לרשת האוניברסיטאית .הרשאת השימוש במחשב מחדרי המעונות ניתנת לתקופת שנת הלימודים בלבד, בכל שנה יש לחדש את הרשאת השימוש.

 

תהליך הטיפול בבקשה:

ההרשמה לדיור במעונות תיסגר בתאריך 31.07.18.
בקשה לדיור במעונות הסטודנטים ניתן להגיש באמצעות  טופס הרישום למעונות.

בקשת השיבוץ למעונות לשנת הלימודים הקרובה תתאפשר רק לאחר תשלום מקדמת שכר הלימוד. 
את הפרטים יש להקליד על גבי הטופס במקומות המיועדים ולשלוח באמצעות דוא"ל  einatkap@bgu.ac.il או באמצעות פקס: 08-6304551.

זכאות למעונות: סטודנטים שנה א' ששילמו מקדמת שכר לימוד עד לתאריך  31.07.18.

שיבוץ במעונות לזוגות:

סטודנטים נשואים יציגו, בעת החתימה על הסכם המגורים, רישום בתעודת זהות על  היותם נשואים.

זוגות שאינם נשואים יגישו תצהיר מעו"ד על ניהול משק בית משותף.

קבלת החלטה:

בתחילת אוגוסט 2018 תיערך הגרלה בין כל הסטודנטים הזכאים. 
72 הסטודנטים שיעלו בגורל יזכו לגור במעונות הסטודנטים. 
תוצאות ההגרלה ישלחו בדוא"ל .
דרישת תשלום מקדמת שכר דירה תשלח אל הסטודנטים הזכאים לדיור.
המקדמה מהווה פיקדון בסך עלות שכירות חודשית שיוחזר לדייר בעת עריכת חשבונו האישי לאחר סיום הסכם המגורים באותה שנה, במידה ולא יגרמו נזקים לרכוש וציוד בדירה. לזוגות הסכום כפול.
מועדי יציאה מהמעונות יתאפשרו לאחר 10 חודשים לכל הפחות.

תשלום מקדמת שכר הדירה:

תשלום מקדמת שכר הדירה יתבצע עד לתאריך 10.08.2018 ולא יוחזר במקרה של ביטול. סטודנט שלא ישלם את מקדמת שכר הדירה עד לתאריך זה, תבוטל זכאותו לדיור במעונות.

ביום חתימת החוזה, ישולם תשלום שכ"ד לשנה מראש ב-10 תשלומים (באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או מזומן). כמו-כן, ישולמו מראש 10 תשלומים בגין צריכת חשמל ומים על סך 200 ש"ח לחודש. בתום החוזה יקוזזו הסכומים בהתאם לצריכה.

שיבוץ הדיירים וימי הקליטה במעונות לקראת שנה"ל תשע"ט - 2019 : 

ימי הקליטה לקראת שנת הלימודים תשע"ט – 2019 יתקיימו בתאריכים  02-11.10.2018 לא כולל שישי-שבת.
פרטי השיבוץ ישלחו לסטודנטים בדוא"ל.
אוניברסיטת בן גוריון באילת פועלת במטרה להעלות את איכות החיים עבור הסטודנטים המגיעים ללמוד בקמפוס אילת ופועלת להגדיל את מספר פתרונות הדיור המוצעים לסטודנטים.

הנחיות לסטודנט העוזב את המעונות :

סטודנטים שיעזבו לאחר תום הסכם המגורים (10 חודשים ) או שלא יחדשו את הסכם המגורים עד תאריך זה יחויבו עבור כל יום פיגור ב- 100 ש"ח בנוסף לתשלום שכר דירה.
הקפד לקבל אישור עזיבה חתום מהממונה על המעון בעת העזיבה. 
לפני הגיעך לזיכוי עליך לבצע את ההנחיות המפורטות בקובץ הנחיות לקראת החזרת דירה

כל דייר קיבל דף לרישום הערותיו בזמן חתימתו על הסכם המגורים. 

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של המתאכסן בדירה, על פי הסכם השכירות במעונות וההנחיות שפורטו לעיל, האוניברסיטה רשאית לבטל הפיקדון או לקזז ממנו את עלות התיקון וניקיון הדירה במידה וימצאו ליקויים.

החוזה המחייב הוא זה שהסטודנט חותם עליו אישית, בפועל, בעת קבלת המפתח לחדר!

מעונות סטודנטים קמפוס אילת הסכם רשות

 

פרטים אצל גב' עינת קפיטולניק, מתאמת כספים ורכזת משאבי אנוש, מעונות ולוגיסטיקה

בטלפון: 08-6304537;  פקס: 08-6304551 , דוא"ל : einatkap@bgu.ac.il