המדור לקידום סטודנטים מטפל ומסייע לסטודנטים בכל בעיות הלמידה שלהם באוניברסיטה על פי הפירוט הבא: http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/learning_disabilities.aspx
 
 • שעורי עזר 

סטודנטים המתקשים בלימודיהם יוכלו לקבל בכל סמסטר 10 שעורי עזר בתשלום מסובסד.

טודנטים שנעדרו מן הלימודים מעל 14 יום בגין מחלה, זכאים ל-4 שעורי עזר לכל שבוע היעדרות מהלימודים, או כרטיס צילום, להשלמת חומר לימודים חסר, לכל יום היעדרות, למעט ימי חופשה או סוף שבוע.  

 

 • לקויי למידה
סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה, וסטודנטים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה, מוזמנים לפנות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי. גם מי שעדיין לא התקבלו ללימודים וזקוקים להתאמות במבחן הפסיכומטרי מוזמנים לפנות ולעבור את הליך האבחון באמצעות האוניברסיטה. הליך האבחון וההכרה בלקויות למידה נמשך לפחות חודשיים.
כל הסטודנטים, גם מי שיש להם אבחונים קודמים, יופנו לאבחון מחדש על ידי מכון חיצוני. האבחון כרוך בתשלום. (סטודנטים שקיבלו מלגת דיקן על בסיס סוציו-אקונומי זכאים להנחה ממחיר האבחון בגובה אחוז הזכאות למלגת לימודים). תוצאות האבחון מועברות ישירות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה, לדיון והחלטה על ההתאמות הרלבנטיות. תוצאות הדיון ימסרו לסטודנט בשיחת משוב מפורטת, בצרוף עותק מן האבחון שלו.
כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר, יש לסיים את תהליך ההכרה בראשית שנת הלימודים או בראשית הסמסטר השני. החלטות הנוגעות להארכת זמן בחינות, שיתקבלו במהלך הסמסטר, יכנסו לתוקף רק בסמסטר הבא. החלטות הוועדה נמסרות גם לוועדת ההוראה המחלקתית ולמדור בחינות.
סטודנטים המבקשים לערער על החלטות הוועדה יגישו מכתב מנומק ובקשתם תובא לדיון בוועדת הערעורים.
לסטודנטים שהוכרו כבעלי לקות למידה ניתנים מלבד סיוע כללי גם השירותים הבאים:
 • סדנא לשיפור מיומנויות למידה שמתפרשת על פני מרבית סמסטר במפגשים שבועיים.
 • עזרה של חונך בלימודים. החונך הינו סטודנט מצליח בשנת לימודים מתקדמת יותר.
 • סיוע רגשי בשירות הפסיכולוגי לסטודנטים.
 • חדר צפייה בווידאו ובו אוסף צילומים של חלק ניכר מקורסי היסוד, שבעזרתם יוכל הסטודנט   להתקדם בחומר הלימוד על פי הקצב האישי שלו.
 
 • סטודנטים הסובלים ממוגבלה פיזית קבועה / זמנית
סטודנטים שיש להם מגבלות פיזיות קבועות מתבקשים לפנות אל הוועדה האוניברסיטאית ולקבל ייעוץ והנחיה כיצד עליהם לפעול לקבלת סיוע והתאמות בלימודים. יש לפנות אל הוועדה לפני תחילת שנת הלימודים או בראשית הסמסטר. התהליך נמשך כ-6 שבועות. (ראה לעיל בסעיף לקויי למידה).
סטודנטים שימצאו זכאים לסיוע בלימודים יוכלו לקבל עזרה של חונך על פי הצורך.
סטודנטים עם לקות ראייה מוזמנים להיעזר בחדר למידה בקומת מרתף בית הסטודנט ובו ציוד מותאם.
סטודנטים שיש להם מגבלה גופנית זמנית אשר בגינה הם זקוקים להתאמות מיוחדות בלימודים/בחינות מתבקשים לפנות אל הוועדה מיד לאחר היווצרות הבעיה.
 
 • סיוע לסטודנטים ששירתו במילואים
סטודנטים ששרתו במילואים 14 יום ומעלה ברציפות, זכאים ל-4 שעורי עזר עבור כל שבוע מילואים, או כרטיסי צילום בהיקף של 40 צילומים ליום לימודים, למעט חופשות או סופי שבוע.
סטודנטים ששירתו במילואים במהלך שנת הלימודים (מראשית שנת הלימודים ועד תום מועדי ב' של סמסטר ב') 22 יום ומעלה זכאים לפטור מתשלום עבור קורס קיץ אחד. מי שהיו במילואים  30 יום ומעלה, זכאים לפטור מתשלום עבור שני קורסים. הפטור מתשלום ניתן עבור קורס המתקיים ממילא ויש בו מספיק נרשמים המשלמים עבור הקורס.
מי שקיבלו פטור מתשלום עבור קורס קיץ ומימשו את הפטור, זכאים להחזר חלקי של שכר הדירה לחודשי הקיץ.
 
 •  סיוע לעולים וליוצאי אתיופיה
סטודנטים עולים הממומנים על ידי מנהל הסטודנטים זכאים לקבל סיוע בלימודים על ידי חונך אישי במקצועות בהם הם מתקשים.
סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים לסיוע בלימודים וכן מופעלות לגביהם תכניות סיוע מיוחדות.

 

 •  סיוע לסטודנטים מן המגזר הערבי
מזה כמה שנים מפעילה האוניברסיטה תוכניות לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב הסטודנטים בני החברה הערבית מדרום הארץ ומצפונה. מטרת התוכניות הנה לעזור לסטודנטים להתמודד עם הקשיים הרבים בהם הם נתקלים. במסגרת התכנית ניתן לקבל סיוע בתחומים הבאים:
 • סיוע בלימודים בחונכות אישית או קבוצתית.
 • השתתפות בסדנאות לשיפור הלמידה.
 • מתן ייעוץ אקדמי.
 • פעילות תרבותית.

 

 •  מניעת נשירה
בשנים האחרונות הופעלה באוניברסיטה תכנית סיוע מיוחדת שמטרתה למנוע נשירה של סטודנטים מן הלימודים. התכנית הופעלה לאור ממצאים שמורים על כל שלעיתים קרובות הסיבות לנשירה הם לאו דווקא חוסר יכולת להצליח בלימודים, אלא גורמים סביבתיים שונים כגון מחלה ממושכת של הסטודנט או מי ממשפחתו, צורך לעבוד, משבר רגשי, ועוד. הסטודנטים האלה יכולים לשוב למסלול הלימודים הרגיל עם עזרה ממוקדת של שעורי עזר וסדנאות למיומנויות למידה.
כדי להפיק את מירב התועלת מן התכנית רצוי לפנות בראשית הסמסטר שבמהלכו נכשל הסטודנט במבחן/מבחנים במקצועות מוגדרים ולהרשם לקבלת העזרה הלימודית.