המרכז ללימודים חוץ אקדמיים

לפרטים, יעוץ והכוונה: ינינה ויינר טל: 08-6304529; דוא"ל: vyner@exchange.bgu.ac.il