​תוכנית לימודים לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית – תשע"ח

אפשרות לתעודת דירקטור ותעודת מגשר

 

מטרת התוכנית

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך מדגישה בתכנית הלימודים את לימודי הניהול ואת נקודות ההשקה שבין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי.

תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים: ניהול, כלכלה, קבלת החלטות וניתוח מדיניות ציבורית.        
שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפאלי ובמגזר העסקי.

תכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות, החיונית לניהול מיטבי, לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות, יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבורית

 

נתיב כללי (42 נק"ז) על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 42 נק"ז כולל סמינר מסכם.

קורסי חובהקורסי בחירה סמינרסה"כ נק"ז לתואר
18 נק"ז21 נק"ז3 נק"ז42 נק"ז

 

מבנה התוכנית – פתיחת סמסטר 15.10.17

תכנית הלימודים תתקיים במהלך שנה אקדמית אחת (3 סמסטרים-א'+ב' וקיץ)

מבנה התכנית.png

ימי הלימוד

הלימודים יתקיימו במתכונת של יום ורבע (יום מלא ועוד קורס אחד ביום למחרת)

סמסטר א'+ב'+קיץ - יום שלישי – יום לימודים מלא ​מ-9:00-21:00.

בסמסטר א'+ב' – יום רביעי, משעה 17:00-20:00

 

התואר הינו תואר M.A. במנהל ומדיניות ציבורית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בפקולטה לניהול

תנאי רישום

תואר ראשון בממוצע 80 לפחות (בכל תחום).

פטור מאנגלית כשפה זרה. 

 

קורס דירקטורים- סטודנט שילמד את הקורס "ניהול כספים ודיווח כספי לדירקטורים" יוכל להשלים קורס דירקטורים במסגרת היחידה ללימודי חוץ לשם כך יידרשו 17 שעות השלמה בלבד בעלות נוספת שישולמו ליחידה ללימודי חוץ.

 

קורס גישור- הקורס הינו בהיקף של 40 שעות ביחידה ללימודי חוץ בעלות נוספת וניתן לקבל תעודת מגשר.

 

תכנית לימודים

סמסטר א'נק"ז
שיטות מחקר במנהל הציבורי3
ביקורת פנימית וציבורית – הלכה למעשה3
מודלים כמותיים3
מבוא לכלכלה ומימון3
כלכלה, חברה ומדיניות ציבורית3
סמסטר ב'  
יעודכן בהמשך3
סמינר אינטגרטיבי במדיניות כלכלית3
מדיניות כלכלית יישומית3
מדיניות ציבורית3
יעודכן בהמשך3
סמסטר קיץ  
ניהול כספים והכשרת דירקטורים3
מנהל ציבורי3
ניהול ומדיניות בשלטון המקומי3
התנהגות ארגונית3

 

     סה"כ   42

* התוכנית ניתנת לשינויים *

קורסי הבחירה אינם סופיים

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע 08-6304518 \ eilat@bgu.ac.il