​אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים הבאה (תש"פ), למרכז החינוכי לגיל הרך "בית פאני" (מעון ויצ"ו של האוניברסיטה).

מטרתו של מעון ויצ"ו האוניברסיטה היא לספק מסגרת חינוכית מצוינת לילדי חברי הסגל ותלמידי המחקר של אוניברסיטת בן-גוריון.     

 

לתשומת ליבכם,

תהליך הרישום מתבצע עבור כלל הילדים - גם ילדים ממשיכים וגם ילדים חדשים. יש להירשם בזמן. 
מועדי הרישום השנה ייערכו החל מיום שני - 7/1/19 ועד יום חמישי - 14/2/19 . 


לטופס ההרשמה למעון »


ועדת הקבלה למעון, המורכבת מנציגי ועדת ההיגוי, תקבע את רשימת הילדים אשר יתקבלו למעון. 
תשובות תינתנה במייל להורים עד לתאריך 3/3/19.

 

שימו לב - אתר הרישום למעון שואב את הנתונים האישיים ממערכת המינויים. הורים שטרם עדכנו את נתוני הילדים, מתבקשים לעשות זאת.

לעדכון פרטים אישיים, ניתן לפנות למתאמות משאבי האנוש.   

 

הימים הפתוחים להתרשמות מהמעון יתקיימו בזמנים הבאים :

יום ראשון, 13/1/19, בין השעות 15:00-16:00
יום שישי, 18/1/19,  בין השעות 9:00-10:00 
בכדי לשמור על הפעילות השוטפת והתקינה של המעון, נבקשכם להגיע אך ורק במסגרת הזמנים שנקבעו. 

 

בשאלות ניתן לפנות אל :

בנושא רישום ומילוי טופס הרשמה: ענת בן הרוש , טלפון: 61719 
בנושאים כלליים הקשורים לפעילות השוטפת של המעון - למנהלת המעון: 

אלה פלד , טלפון במעון: 08-8503944​