הזמנת שירותי אינטרנט מהבית דרך E Tafnit

יצירת הזמנה

 • יש להיכנס למערכת e-tafnit ולבחור בתפריט את האפשרות "מכירת שירותים" ובתת התפריט
  יש לבחור ב "קליטה" ו "הזמנת שירותים פנימיים"
 • בטופס המופיע על המסך יש להקיש מספר הזמנה או הזמנה חדשה,
  לבחור במוקד שירות שמספרו 150 (שירותי אינטרנט – מערך המחשוב)
  ולבחור את הפריטים המבוקשים (בשורות)
 •  
  הערה חשובה
  חשוב לציין שם מלא או שם המשתמש ((username ומספר זהות
  לפני אישור השורות!
  אם רוכשים את השירות עבור משתמש אחר או עבור סטודנטים במחקר,
  יש לרשום בשדה הערה בשורת הפריט שהוזמן, את שם המשתמש / תעודת הזהות שלהם.
  לכל משתמש יש למלא שורה בנפרד.
   
 •  יש לאשר כל שורה בנפרד ובסיום את כל ההזמנה
  (במסך למעלה באישור – Icon  של דיסקט)
 • טיפול בטופס

  לאחר אישור ההזמנה יש להדפיס את הטופס ולהחתים את הגורמים המוסמכים/המאשרים לפי הפירוט הבא:
  (הזמנות לא חתומות או הזמנות ללא טופס יידחו)
  סעיפים ע"ח תקציב שוטף (מתחילים ב 5 או 6):
   
 • עבור סגל אקדמי – יש להחתים (חתימה וחותמת) את ראש המחלקה האקדמית או את דיקן הפקולטה
 • עבור סגל מנהלי – יש להחתים (חתימה וחותמת) את הממ"ח, ראש האגף המנהלי או את הרמ"ן
  את הטופס החתום (לסעיפים 5 ו 6) יש לשלוח בדואר פנימי למר ישראל גלר או לגב' ססקיה בייסר
  במערך המחשוב, מדור מערכות הפעלה מרכזיות או לפקס 08 6477666
   
  לסעיפים תקציביים המתחילים בספרה 3 ו 8 אין צורך בחתימות.
  • מעקב

  • לאחר אישור ההדפסה ניתן לעקוב אחר התקדמות הטיפול בבקשה דרך אותו מסך
   על ידי הקשת מספר ההזמנה וליד תאריך ההזמנה מופיע הסטאטוס שלה.
  • כמו כן לאחר אישור או דחיית הבקשה נשלח email  למזמין עם הפרטים הרלוונטיים.