דלג לתוכן העמוד
אגף מחשוב
ומערכות מידע
הירשמו ללימודים להרשמה

אתר אבטחת מידע לרפרנטים

 אתר אבטחת מידע לרפרנטים

 אתר זה הוא טכני בעיקרו ונועד לרפרנטים.
באתר זה יתוספו חדשות ואירועים הקשורים לאנשי המחשוב המחלקתיים ועדכונים מהעולם.