(ההגדרות הינן לאאוטלוק 2010)

בכדי להציג את לוחות השנה נלחץ על סמל הצגת כל התיקיות בחלקה התחתון של התוכנה (חץ 1) ונפתח את התיקייה "תיקיות ציבוריות" (חץ 2). 

סימון סמל הצגת כל התיקיות ותיקיית "תיקיות ציבוריות" 

 

רשימת התיקיות הציבוריות תהיה כעת גלויה (כמתואר באיור הבא) 

המחשת פתיחת  רשימת התיקיות הציבוריות 

 

נגלול כלפי מטה עד שתיקיות "לוח שנה אקדמי" ו"לוח שנה מנהלי" יוצגו ונפתח אותן ע"י לחיצה על המשולש הקטן שלצידן. לוחות השנה עצמם מוצגים (כמתואר באיור הבא)

 סימון תיקיות "לוח שנה אקדמי" ו"לוח שנה מנהלי"

 

כעת נלחץ עם הלחצן הימני של העכבר על "אקדמי" או "מנהלי" ונבחר בסעיף "הוספה למועדפים". (כמתואר באיור הבא)

 המחשת אופן "הוספה למועדפים"

 

בחלון שיפתח בפנינו נוכל לשנות את שם התצוגה של לוח השנה כפי שיופיע בתוכנה.
המלצתנו היא לא לשנות את השם ולהשאירו כמו שמופיע.
נלחץ על לחצן "הוסף".

חלון להוספה למועדפים 

 

לאחר שביצענו את פעולת ההוספה על לוח שנה אחד או על שניהם, נגלול ברשימת התיקיות כלפי מעלה עד לתיקיית "מועדפים" (מתחת לתיקיות הציבוריות) – מתואר באיור הבא.
נוכל לראות כי לוחות השנה שהוספנו מופיעים ברשימה זו.

המחשת הוספת לוחות השנה 

 

כעת נעבור לתצוגת לוח שנה בתוכנה. לוחות השנה שהוספנו נמצאים תחת הכותרת "לוחות שנה נוספים".
נסמן את לוח השנה שאת תוכנו נרצה להציג (ניתן כמובן להציג יותר מלוח שנה אחד).

  סימון לוח השנה הרצוי תחת " לוחות שנה נוספים"

 

נוכל גם להציג את לוחות השנה כלוח אחד. בכדי לעשות זאת נלחץ על החץ הנמצא על יד שמו של אחד מלוחות השנה (מתואר באיור הבא).   ניתן להבדיל בין לוחות השנה לפי צבעם השונה.

 סימון החץ באמצעותו ניתן להציג לוחות שנה כלוח אחד.

בכדי להחזיר את התצוגה הקודמת (שני לוחות שנה או יותר) נלחץ שוב על אחד מהחיצים שעל יד שמו של לוח השנה.

  

© מדור תמיכת מחשוב