מכירת תוכנות Microsoft Office 2016 ו Windows  לחברי הסגל

 

 אופני תשלום:

  • בעלי סעיפים תקציביים רלוונטיים יכולים לשלם באמצעות המערכת הפננסית e-tafnit על ידי בצוע העברה פנימית לזכות סעיף תקציבי 3350008500. את העתק העברה הפנימית  יש לשלוח במייל ליהודית גונן , לאחר אישור תקבלו מייל חוזר עם גישה והרשאה לתוכנה ,לחלופין  ניתן להגיע ליהודית גנון, מזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 61151) עם הטופס
  • באמצעות ניכוי במשכורת
    אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני המעוניינים לרכוש את התוכנות באמצעות ניכוי דרך המשכורת מתבקשים למלא את הטופס "רכישת תוכנה על ידי ניכוי מהשכר" . ניתן לשלוח את הטופס המלא במייל ליהודית גונן ולאחר אישור תקבלו במייל חוזר גישה והרשאה לתוכנה , לחילופין 
    ניתן להגיע ליהודית גנון, מזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 61151) עם הטופס.
  • תשלום במזומן
    אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני המעוניינים לרכוש את השרות באמצעות תשלום במזומן, מתבקשים למלא את הטופס "רכישת תוכנות מייקרוסופט – תשלום במזומן"  ולבצע את התשלום דרך שולי צרפתי, מדור תקת"ש בניין הסנאט חדר 19/20 טלפון 72160. לקבלת התוכנה יש לגשת ליהודית גנון, מזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 61151) עם הטופס לאחר התשלום.