דלג לתוכן העמוד
אגף מחשוב
ומערכות מידע
הירשמו ללימודים להרשמה

מכירת תוכנות מיקרוסופט לחברי סגל

 מכירת תוכנות Microsoft Office 2016 ו Windows  לחברי הסגל

 

 אופני תשלום:

  • בעלי סעיפים תקציביים רלוונטיים יכולים לשלם באמצעות המערכת הפננסית e-tafnit על ידי בצוע העברה פנימית לזכות סעיף תקציבי 3350008500. לקבלת התוכנה יש לבוא ליהודית גנון, מזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 61151) עם ההעתק של ההעברה הפנימית.
  • באמצעות ניכוי במשכורת
    אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני המעוניינים לרכוש את התוכנות באמצעות ניכוי דרך המשכורת מתבקשים למלא את הטופס "רכישת תוכנה על ידי ניכוי מהשכר" .
    לקבלת התוכנה יש לבוא ליהודית גנון, מזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 61151) עם הטופס.
  • תשלום במזומן
    אנשי סגל אקדמי, מנהלי וטכני המעוניינים לרכוש את השרות באמצעות תשלום במזומן, מתבקשים למלא את הטופס "רכישת תוכנות מייקרוסופט – תשלום במזומן"  ולבצע את התשלום דרך שולי צרפתי, מדור תקת"ש בניין הסנאט חדר 19/20 טלפון 72160. לקבלת התוכנה יש לבוא ליהודית גנון, מזכירות אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 61151) עם הטופס לאחר התשלום.