אנטי וירוס McAfee

  • מטרת התוכנה

מטרת התוכנה

כהגנה מוירוסים ורוגלות אמנת השימוש בשירותי המחשוב של האוניברסיטה מחייבת כל סטודנט או איש סגל המחבר מחשב לרשת האוניברסיטה (לרבות רשת המעונות) להתקין עליו תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת.

לשם כך מערך המחשוב רכש רישיון מוסדי לשימוש בתוכנת האנטי-וירוס ומסנן ה- phishing של מק'פי, ומעמיד אותה לשימוש הסטודנטים ואנשי הסגל ללא תשלום, לרבות במחשב ביתי שברשותם המשמש אותם לשימושים אקדמאיים.

אנא קראו בעיון את תנאי הרישיון.

הסבר לגבי ההתקנה אנא קראו בקובץ המצורף בקישור זה ​