Matlab  לשימוש ביתי - לחברי סגל ולסטודנטים 

 

רכישת זכויות שימוש בתוכנת Matlab stand alone לשנת 2018


 
 • על פי ההסכם עם חברת Matlab חברי הסגל והסטודנטים זכאים  לרכוש גרסת stand alone של התוכנה על גבי מחשביהם האישיים.
 • גרסת stand alone כוללת, נכון ל 6.12.2016, מעל  80 פריטים המפורטים​ 
 • תקופת הרכש ( תקופת השימוש המותרת בתוכנה ) היא שנה החל מ 1 בינואר 2018
 • הרכישה כוללת את כל הפריטים הנ"ל. לא ניתן לרכוש רק חלק מהפריטים.
 • התוכנה מיועדת לשימוש למטרות מחקר הוראה ולמידה במחשב אישי אחד בלבד, במערכת הפעלה אחת בלבד.
 • עלות השימוש בתוכנה לשנה לחבר סגל היא 800 ₪ (מחשב בודד)
 • עלות השימוש בתוכנה לשנה לסטודנט היא 400 ₪ (מחשב בודד)​
 • משתמשים שמחדשים רישוי מטלב , יקבלו לאחר אישור הרכישה מייל מאלה אקרמן ממערך המחשוב.
 • לאחר קבלת מייל זה עליהם לגלוש לאתר של חברת Mathworks  בכתובת לבצע  Log In מהתפריט העליון באמצעות כתובת המייל הארגונית שלך והסיסמה שקבלת מ Mathworks  ​בפעם הראשונה
 • שרכשת מאתנו את התוכנה. אם אינך זוכר את הסיסמה, האתר כולל מנגנון Forgot Password
 • לאחר תהליך הזדהות תקין יש לבחור MyAccount מהתפריט העליון ולאחר מכן לבחור Individual​​​
 • לאחר מכן יש לבחור גרסת מטלב מתאימה ולבצע Download.

משתמשים שרוכשים מטלב מאתנו בפעם הראשונה יקבלו לאחר אישור הרכישה מייל מכתובת service@mathworks.com
עם קישור לאתר הורדת התוכנה ועם הסיסמה שהקצתה להם.
לאחר מכן התהליך זהה ​כמו שמתואר עבור משתמשים שמחדשים רישוי

 
 אתר אינטרנט

 
אופני תשלום:

 • בעלי סעיפים תקציביים רלוונטיים יכולים לשלם באמצעות המערכת הפיננסית​ e-tafnit   על ידי בצוע העברה פנימית לזכות סעיף תקציבי 3350008500 . יש להוסיף על גבי תדפיס ההעברה הפנימית את שמו המלא של חבר הסגל, וה username הארגוני שלו. את ההעתק של ההעברה הפנימית, בצרוף הפרטים הנ"ל, יש להעביר לצופית אילוז, מזכיר אגף מחשוב ומערכות מידע בפקס 72898. ( בניין 34 חדר 212 , טלפון 72734 ) או בדואר אלקטרוני iluzt@bgu.ac.il  
 • תשלום בכרטיס אשראי או בגזברות -
  חברי סגל וסטודנטים  המעוניינים לרכוש את התוכנות באמצעות תשלום בכרטיס אשראי יכולים לבצע זאת באינטרנט באמצעות חנות האוניברסיטה לחץ כאן​ . מהתפריט העליון יש לבחור בשונות וממנו את שירותי מערך המחשוב.
 • לחלופין ניתן להגיע לצופית אילוז, מרכזת אגף מחשוב ומערכות מידע בניין 34 חדר 212 (טלפון 72734 ) ימים א-ה שעות 8 – 14 לקבלת הפנייה לתשלום בגזברות.

בברכה

מערך המחשוב