מחב"א הגיע להסכם רכישה של תוכנת (Mac & PCEndnote   בהוזלה ניכרת.

ניתן לרכוש רישיון לתוכנה כאשר המחיר הוא 350 ש"ח (כולל מע"מ).
הרישיון הוא עד לחודש יולי 2019 (כולל גם שדרוגים חינם).
 
בתום הרישיון יהיה צורך בחידוש הרישיון ( או לחילופין בהסרת התוכנה).
 
משתמש המעוניין לרכוש את תוכנת Endnote צריך לבצע העברה פנימית
לזכות סעיף תקציבי שמספרו: 5000571900
חשוב מאוד לציין בפרטי ההוצאה את הפרטים הבאים:
1. שם התוכנה
2. שם החוקר
3. מספר טלפון
נא להעביר מקור חתום ליחידת קרנות ומחקרים/ מחקר ופיתוח
ולשלוח העתק במייל לצופית אילוז iluzt@bgu.ac.il  
ניתן לשלוח העתק גם  בפקס לצופית אילוז במערך המחשוב.
מספר פקס (חיצוני): 08-6472898
מספר פקס (פנימי) : 72898
 
המחיר בש"ח והוא כולל מע"מ !!!
אין להוסיף מע"מ למחיר זה.
 

​