ניתן לבצע רכישת תוכנה מוזלת עם רישיון קבוע של חברת אדובי באמצעות מערך המחשוב, רק עבור תוכנת

Acrobat Professional 2017

בעלות של 435 ש"ח.

חברת ADOBE מיישמת מודל רישוי חדש עבור מרבית התוכנות שלה.

באופן כללי, במודל הרישוי החדש ניתן לרכוש מנוי שנתי עבור תוכנה בודדת או חבילת תוכנות מלאה ויהיה צורך לחדש את המנוי כל שנה. 

רכישה במסגרת מודל הרישוי החדש יש לבצע ישירות דרך מחלקת הרכש.

משתמש המעוניין לרכוש תוכנת  Acrobat Professional 2017​   

צריך לבצע העברה פנימית לזכות סעיף תקציבי שמספרו: 5000571900.

 חשוב מאוד לציין בפרטי ההוצאה את הפרטים הבאים:

1.      שם התוכנה - Acrobat Professional 2017​  

2.      שם החוקר.

3.      מספר טלפון.

נא להעביר מקור חתום ליחידת קרנות ומחקרים/מחקר ופיתוח

ולשלוח העתק במייל לצופית אילוז במערך המחשוב iluzt@bgu.ac.il 

ניתן לשלוח העתק לצופית אילוז גם בפקס

מספר פקס (חיצוני): 08-6472898   מספר פקס (פנימי) : 72898​​