ההסכם המחב"אי לתוכנת comsol הסתיים בינואר 2017 .
אין לתוכנה זו הסכם מוסדי.
לפרטים על רכישת התוכנה נא לפנות לנציגי התוכנה בארץ