מחלקת מערך המחשוב

קמפוס חדש, בניין 34 חדר 212 טלפון: 08-6477178 ו 08-6461151

מערך המחשוב האוניברסיטאי הינו המסגרת הארגונית המופקדת על פיתוח ותחזוקת שירותי תשתיות המחשוב והתקשורת לצרכי המחקר, ההוראה ומערכות המידע המנהליות.
מנהל מערך המחשוב הינו הגורם האחראי על יישום טכנולוגיות חדשות בתחומי המחשוב והתקשורת
והטמעתן באוניברסיטה. כמו כן מהווה דרג מקצועי בכיר לתמיכה במערכות המחשוב בהוראה ובמחקר.
מנהל מערך המחשוב ממונה על המדורים: מערכות הפעלה מרכזיות, מחשוב אישי, תקשורת והפעלה,
תמיכת מחשוב, וטכנולוגיות למידה ויעץ. 


מדור מערכות הפעלה מרכזי,

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 35, במשרדים בקומת קרקע

מדור מערכות הפעלה מרכזיות מופקד על בחירה והטמעה של מערכות הפעלה,
בסיסי הנתונים ומערכות אבטחת המידע בהתאם לצרכי הארגון.
כמו כן הינו אחראי לתחזוקת מערכות אלה, וכן בייעוץ ורכישה של מערכות מחשב וחבילות תוכנה
לתמיכה בהוראה ובמחקר, בסביבת LINUX / UNIX.


מדור מחשוב אישי

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 58 חדר13  טלפון: 08-6461162
 
מדור מחשוב אישי מופקד על בחירה והטמעה של טכנולוגיות בתחום המחשוב האישי
(מקינטוש, IBM-PC ותואמיו).
המדור נותן תמיכה בתוכנה ובחומרה, כולל הדרכה בתחומים אלה.
כמו כן עוסק המדור בתכנון, הקמה ותחזוקה של כיתות המחשב הציבוריות להוראה ברחבי האוניברסיטה.
 

מדור תקשורת והפעלה

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 62 חדר 14 טלפון: 08-6461159

בתחום התקשורת – מדור תקשורת והפעלה מופקד על תכנון, פיתוח, יישום ותחזוקת תשתיות
תקשורת הנתונים הפנימית והחיצונית של אוניברסיטת בן-גוריון.
בתחום ההפעלה – מדור תקשורת והפעלה מופקד על התפעול השוטף ועל התחזוקה של שרתי המחשוב המרכזיים באוניברסיטה.

 

מדור תמיכת מחשוב

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 58 חדר 003 טלפון: 08-6477171

מדור תמיכה מופקד על מתן תמיכה, סיוע ופתרון

 

מדור טכנולוגיות למידה ויעץ

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 62 חדר 11 טלפון: 08-6461165

מדור טכנולוגיות למידה ויעץ מופקד על בחירה, הטמעה ותמיכה של מערכות
להוראה מתוקשבת.
כמו כן עוסק המדור בייעוץ לאנשי הסגל האקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום התוכנות המדעיות.


מדור בסיסי נתונים ותשתיות אינטרנט

קמפוס חדש, מערך המחשוב, בניין 35  , במשרדים בקומת קרקע.