05 פבר' 2018
לוגו תקווה ישראלית 

בתוך מכלול הפעילות המקדמת את מטרות התכנית 'תקווה ישראלית', האוניברסיטה תעניק פרסים למחקרים ועבודות גמר העוסקים בתחום - מחקרים על קבוצות או מגזרים בחברה הישראלית והאינטראקציות ביניהם וכן מחקרים על זהויות בחברה ישראלית והאינטראקציות בין מרכיבי הזהויות השונים.

 

יוענקו הפרסים הבאים

א. פרס על מחקר מצטיין בנושא לחוקר/ת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (בלימודי מאסטר או דוקטורט) בסך של עד 10,000

ב. פרס על מחקר (עבודת סמינר/ פרויקט) מצטיין לסטודנט/ית לתואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בסך של עד 2,000

ג. פרס על עבודת גמר מצטיינת לתלמיד/ה תיכון בסך של עד 500

 

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 14.10.2018

פרטים מלאים בקול קורא >>