​עוד משחר הקמתה שמה לה אוניברסיטת בן - גוריון בנגב למטרה להיות לא רק מוסד להשכלה גבוהה מוביל  למצוינות אקדמית בכל מישורי החומר והרוח, אלא גם מוסד חינוכי הפועל למען רווחת תושבי הנגב, בריאותם, איכות חייהם, קידומם האישי, כמו גם לצמצום הפערים החברתיים והנגשת האקדמיה לאוכלוסיות שתחום זה אינו חלק טבעי ממהלך חייהם.

אוניברסיטה איננה מגדל שן המספק לאנשי אקדמיה סביבה חוקרת מבודדת. האוניברסיטה היא מגדלור המאיר מטרה ומסמן נתיב התקדמות. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מוכיחה כי הידע האקדמי הוא חוד חנית להפיכת העולם למקום טוב יותר לחיות בו, כשכל אחד תורם את חלקו לטובת הכלל והדורות הבאים.

ולא רק ידע מעמידה אוניברסיטת בן-גוריון לטובת הכלל. האוניברסיטה מקצה דרך קבע  משאבים רבים של הון אנושי ושל תשתיות פיזיות לשירותם של לא רק מי ששייכים אליה ישירות אלא גם אותם אלה החיים בקהילה סביבה.

המחלקה למעורבות חברתית, בתכניותיה הרבות והמגוונות, מגלמת את תמצית רוח הסולידריות והאחריות החברתית של האוניברסיטה המתבטאת במוטו: "איתך החברה שווה יותר". תכניות המחלקה משפיעות מזה שנים על חייהם של אלפי תושבים, צעירים ובוגרים, ובכך הן תורמות להעצמתם קידום עתידם ולשיפור פני האזור והחברה בישראל.

rivka_carmi.jpg 

פרופ' רבקה כרמי,
נשיאה